Home > Job > ตำแหน่งงานทั้งหมด

Work with Jenbunjerd

ตำแหน่งงานทั้งหมด

Sales Representative / Sales Engineer

ลักษณะงาน

รับผิดชอบการขายสินค้าให้ได้ตามเป้าขาย เพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเพื่อสร้างการเติบโตด้านยอดขายอย่างต่อเนื่อง


เงินเดือน : ตามตกลง   จำนวน : 1 อัตรา

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่เทคนิค (ฝึกอบรม)

ลักษณะงาน

 • ดำเนินการจัดอบรม ทดสอบให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอนงานซ่อม-บำรุงให้แก่ช่าง และลูกค้า
 • จัดทำสื่อการสอน คู่มือการใช้งานวิธีซ่อมบำรุง-รักษาสินค้า และจัดทำหลักสูตรอบรมช่างประจำปี
 • รับผิดชอบงานเคลมสินค้า
 • วิเคราะห์งานซ่อมบำรุง จัดทำรายงานการแก้ไขปัญหาของสินค้าแต่ละรุ่น


เงินเดือน : ตามตกลง   จำนวน : 1 อัตรา

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ลักษณะงาน

 • ติดต่อประสานงานขายและให้ข้อมูลทางการขาย
 • ประสานงานกับพนักงานขายและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท
 • สรุปข้อมูลการสั่งซื้อและการขาย


เงินเดือน : ตามตกลง   จำนวน : 1 อัตรา

ตำแหน่งงาน

หัวหน้างาน Sourcing /เจ้าหน้าที่ Sourcing

ลักษณะงาน

 • สรรหาสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และสามารถสร้างยอดขายได้
 • คัดเลือกผู้ขายให้ได้ตรงกับเงื่อนไขของบริษัท
 • สนับสนุนข้อมูลสินค้า
 • สอบราคาตลาด
 • ตั้งราคาสินค้า
 • ทำแบบร่างแค็ตตาล็อกลงรายละเอียดคำบรรยาย
 • ประสานงานกับผู้ขาย
 • ช่วยงานเรื่องการจัดหมวดหมู่สินค้า
 • จัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ทำการอบรมความรู้สินค้าได้


เงินเดือน : ตามตกลง   จำนวน : 1 อัตรา

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.