Home > Job > เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

Work with Jenbunjerd

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ลักษณะงาน

  • ติดต่อประสานงานขายและให้ข้อมูลทางการขาย
  • ประสานงานกับพนักงานขายและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท
  • สรุปข้อมูลการสั่งซื้อและการขาย


เงินเดือน : ตามตกลง   จำนวน : 1 อัตรา

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.