งารถยก – ทั้งแบบความยาวมาตรฐาน (920 / 1,070 / 1,220 / 1,520 / 1,820 / 2,120) จนไปถึงความยาวสั่งทำพิเศษเพื่อรองรับกับสินค้าเฉพาะกลุ่ม สามารถเลือกรุ่นเพื่อใช้งานกับรถยกได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

Forks

งารถยก

งารถยก

งารถยก – ทั้งแบบความยาวมาตรฐาน (920 / 1,070 / 1,220 / 1,520 / 1,820 / 2,120) จนไปถึงความยาวสั่งทำพิเศษเพื่อรองรับกับสินค้าเฉพาะกลุ่ม สามารถเลือกรุ่นเพื่อใช้งานกับรถยกได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อContact
Industrial Trucks & Parts
Tel 02-096-9898 Ext 1201-1205
Fax 02-015-2440
E-mail: mhe@jenbunjerd.com