ชั้นวางแบบ FIFO / Flow Rack

ชั้นวางแบบ FIFO / Flow Rack
FIFO / Flow Rack

เป็นชั้นวางที่มีระบบลูกกลิ้งอยู่ภายในแพลเลท สินค้าจะเคลื่อนไปในทางเดียว เก็บสินค้าได้มากเช่นเดียวกับ Drive-In Rack

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.