Corporate News


นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด


Date : 2017-11-23

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับ นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากร "คุณเบญจรัตน์ หงษ์คำมี" ผู้จัดการสายงานผลิตและวิศวกรรม บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด เกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบจัดเก็บ ยก ย้าย ที่ทันสมัยและการสาธิตการใช้งานระบบชั้นวางกึ่งอัตโนมัติ (Shuttle Rack) รวมถึงการซักถามข้อสงสัย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก กิจกรรมนี้เป็นความภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าการเข้าเยี่ยมชมและการฟังบรรยายในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่คณะผู้เข้าชม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

          เรามีภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรรมมาให้ดูค่ะ

 

 


Industrial Trucks & Parts Introduction เรื่องจัดเก็บ ยกย้าย ต้องเจนบรรเจิด

ดูแลและให้บริการ ตั้งแต่ให้คำปรึกษาจนถึงบริการหลังการขาย


งานต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสวปอ. มส.10 เข้าเยี่ยมชม Jenbunjerd DC

เจนบรรเจิดได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก สวปอ. มส.10 เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด 

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.