แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบของ Yale : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)

Design Process

Yale มีเป้าหมายสำคัญ 2 ประการ เมื่อทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ

  • สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
  • สร้างรูปลักษณ์และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะเอื้อให้ลูกค้ามีผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้น

ความสำเร็จของเราเป็นผลลัพท์ของกระบวนการออกแบบที่แข็งแกร่ง ความใส่ใจต่อผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ลูกค้ามีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปลักษณ์และพัฒนาการของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ

  • Yale ได้ทำงานวิจัยเชิงลึกเพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในการใช้งานการขนถ่ายวัสดุและในอุตสาหกรรมที่เจาะจงลงไป
  • เมื่อแนวคิดในเรื่องรูปลักษณ์ของรถยกได้รับการพัฒนาขึ้นมา จะต้องผ่านการประเมินร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้คำติชมที่สำคัญจากผู้ใช้งานจริง
  • อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุแบบใหม่และรูปลักษณ์ใหม่ๆ เมื่อยังอยู่ในขั้นทดลอง จะต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดร่วมกับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ให้คำวิจารณ์ทั้งในแง่ประสิทธิภาพและลักษณะการใช้งานจริง เพื่อเราจะนำไปต่อยอดการผลิตสินค้าออกสู่ตลาด