Deep-Cycle

Deep-cycle

Deep-Cycle

Deep-Cycle

  • ราคาค่อนข้างถูก ส่วนใหญ่ใช้กับรถขนาดเล็ก เช่น รถยกลากแบบเดินตาม รถยกสูงกึ่งไฟฟ้า เป็นต้น โดยคุณสมบัติคล้ายกับแบตเตอรี่รถยนต์ จำเป็นต้องมีการตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นเป็นระยะๆ

Deep-Cycle Maintenance

  • คุณสมบัติคล้ายคลึงกับ Deep-Cycle แต่เป็นระบบปิด ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน อาจมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น Absorbent Glass Mat (AGM) / Valve Regulated Lead Acid (VRLA) / Gel Battery เป็นต้น


Contact
Industrial Trucks & Parts
Tel 02-096-9898 Ext 1201-1205
Fax 02-015-2440
E-mail: mhe@jenbunjerd.com