Mobile Rack ชั้นจัดเก็บสินค้าแบบเคลื่อนที่ได้

Mobile Racking

ชั้นวางแบบเคลื่อนที่

ชั้นวางแบบเคลื่อนที่
Mobile Rack

เป็นชั้นวางคล้าย Selective Rack ที่สามารถเลื่อนชั้นวางให้เคลื่อนในแนวซ้ายและขวา เพื่อเปิดช่องทางให้รถยกเข้าไปตักสินค้าที่ต้องการ จึงเป็นที่สามารถประหยัดพื้นที่ได้มากถึง 80%


ประสิทธิภาพและประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกใช้ Mobile Rack

  • ชั้นวางแบบเคลื่อนที่มีการใช้พื้นที่เฉลี่ย 98% ของพื้นที่ในการจัดเก็บบนชั้นวางทั้งหมด และใช้พื้นที่แนวราบในการจัดเก็บคิดเป็น 63%
  • หากเปรียบเทียบกับชั้นวาง Selective Rack สามารถลดขนาดพื้นที่ที่ใช้จัดเก็บไปได้ถึง 40% หรือเพิ่มปริมาณจัดเก็บขึ้น 80% จากเดิม
  • เป็นชั้นวางที่ความหนาแน่นสูง แต่ยังคงสามารถเข้าถึงสินค้าได้ 100%
  • ชั้นวางประเภทนี้ส่วนใหญ่มักใช้ในอุตสาหกรรมห้องเย็น เนื่องจากเป็นการจัดเก็บที่มีความหนาแน่นสูงจึงลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าลงได้ รวมทั้งลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านนี้ลง
  • สินค้าที่จัดเก็บมีความปลอดภัยสูงและลดความเสี่ยงในการถูกขโมย
  • ชั้นวางแบบเคลื่อนที่ได้ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน คือสามารถทำงานได้ทั้ง 2 แบบ (แบบ Manual และ Auto)
  • ระบบควบคุมความปลอดภัยในการใช้งานชั้นวางแบบเคลื่อนที่ จะมีการทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ในแต่ละแถว จึงทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยในการใช้งานอย่างแน่นอน
  • ด้านหน้าของชั้นวางเคลื่อนที่แต่ละแถวบริเวณ Operation Panel จะมีปุ่ม Emergency ซึ่งเมื่อปุ่มถูกกด ชั้นวางเคลื่อนที่จะหยุดการเคลื่อนที่ทันที
  • โครงสร้างระหว่างชั้นวางมีความยืดหยุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อชั้นวางเคลื่อนที่ต้องหยุดการทำงานกะทันหันหรือเกิดแผ่นดินไหว ตัวชั้นวางจะมีการแกว่งตัวเล็กน้อยเพื่อรักษาสมดุล ไม่ให้ชั้นวางล้ม
  • ใช้งานร่วมกับรถยกทั่วไปได้ ยกเว้นรถยกสูงแบบมีขายื่นมาด้านหน้าตัวรถ (Stacker)

Related Product