Mobile Rack ชั้นจัดเก็บสินค้าแบบเคลื่อนที่ได้
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Mobile Racking

ชั้นวางแบบเคลื่อนที่

ชั้นวางแบบเคลื่อนที่
Mobile Rack

เป็นชั้นวางคล้าย Selective Rack ที่สามารถเลื่อนชั้นวางให้เคลื่อนในแนวซ้ายและขวา เพื่อเปิดช่องทางให้รถยกเข้าไปตักสินค้าที่ต้องการ จึงเป็นที่สามารถประหยัดพื้นที่ได้มากถึง 80%