AGV ระบบอัตโนมัติสะดวก และคุ้มค่าต่อการลงทุน
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Automated Guided Vehicle/ (AGV)

รถขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ

รถขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ
Automated Guided Vehicle/ (AGV)

AGV เป็นพาหนะที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนขับที่ใช้งานง่าย สะดวก มีความปลอดภัยสูง ราคาไม่แพง ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานด้วย AGV สามารถทำงานพร้อมกันหลายคันด้วยคำสั่งจากระบบคอมพิวเตอร์ โดยเส้นทางเคลื่อนที่จะถูกกำหนดไว้ด้วยระบบแถบแม่เหล็กที่ติดไว้ที่พื้นหรือนำทางโดยระบบเลเซอร์ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนเส้นทางจึงสามารถทำได้โดยง่ายประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยที่ได้รับจากการเลือกใช้ รถ AGV

 • ทำงานอัตโนมัติ ไม่ต้องมีคนขับบังคับทิศทาง ลดจำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้องลง
 • สามารถกำหนดระยะเวลาในการทำงานได้ชัดเจน ช่วยให้ระบบขนถ่ายสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • มีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น ลดความเสียหายที่อาจเกิดจากการขนถ่าย
 • เลือกรูปแบบการใช้งานได้ง่ายและยืดหยุ่น เพียงแค่กดปุ่มเลือกรูปแบบการควบคุม ที่มีได้ทั้งแบบ Manual และ Auto
 • กำหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ได้ง่าย โดยติดตั้งแถบแม่เหล็กนำทางหรือแผ่นสะท้อนแสง โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริม
 • สามารถกำหนดตำแหน่งการหยุดได้ด้วยแถบแม่เหล็ก
 • ควบคุมความเร็วและปรับแต่งการทำงานได้ง่ายด้วยแผงควบคุมดิจิตอล
 • รัศมีวงเลี้ยวแคบ ทำให้ทำงานในพื้นที่แคบได้ดี
 • แบตเตอรี่สามารถตอบสนองการทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด
 • เพิ่มความปลอดภัยด้วยรหัส Safety
 • รูปแบบการหยุดรถมี 2 แบบ คือ แบบหน่วงเวลา เมื่อรถจอดแล้วจะออกวิ่งต่อแบบอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนด และแบบกดปุ่ม ซึ่งจะต้องกดปุ่มบังคับเพื่อให้รถขับเคลื่อนต่อหลังจากหยุดรถ
 • ระบบความปลอดภัยในการใช้งาน มีอุปกรณ์ดังนี้
  • ปุ่ม Emergency Stop 3 จุด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  • เซ็นเซอร์ตรวจจับการเปลี่ยนทิศทางโดยจะลดความเร็วอัตโนมัติขณะเลี้ยว
  • ระบบ Bumper รถจะหยุดและถอยหลังเมื่อมีสิ่งของมาสัมผัส Bumper
  • ไฟ LED ในขณะปฏิบัติงาน
   • ไฟเขียว เมื่อรถอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงาน
   • ไฟเหลือง รถชะลอความเร็วลงเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางในระยะ 60 เซนติเมตร
   • ไฟแดง รถหยุดการทำงานเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางในระยะ 30 เซนติเมตร