ระบบชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมสำหรับคลังสินค้า
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Shuttle Rack

ชั้นวางระบบกระสวย

ชั้นวางระบบกระสวย
Shuttle Rack

เป็นระบบจัดเก็บสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated) ที่ใช้หลักการวางสินค้าตามแนวลึกคล้ายกับชั้นวางแบบ Drive-In แต่ไม่ต้องใช้รถยก เพราะมี Shuttle Car ทำหน้าที่เป็นตัวรับ-ส่งสินค้าภายในชั้นวาง จึงจัดเก็บหรือเบิกจ่ายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัยในการทำงานสูง ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถยกในการทำงาน เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีชนิดของสินค้า (SKU) น้อย แต่มีปริมาณการจัดเก็บและปริมาณเข้า - ออกมากคุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกใช้

 • Shuttle Rack มีการใช้พื้นที่เฉลี่ย 85% ของพื้นที่ในการจัดเก็บบนชั้นวางทั้งหมด และใช้พื้นที่แนวราบในการจัดเก็บคิดเป็น 49%
 • ความสามารถในการเข้าถึงสินค้าทันทีได้ 10% เนื่องจากแต่ละแพลเลทไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง
 • เป็นทางเลือกในการจัดเก็บที่ต้องการความหนาแน่นมากขึ้นโดยใช้พื้นที่ในการจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันความปลอดภัยในการใช้งานก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน
 • มีความปลอดภัยในการทำงานสูงเมื่อเทียบกับชั้นวางแบบ Drive-In ที่มีลักษณะการจัดเก็บคล้ายกัน เนื่องจากผู้ใช้งานไม่ต้องขับรถยกเข้าไปภายในชั้นวางเพื่อจัดเก็บและตักสินค้าเอง อุบัติเหตุในการทำงานจึงน้อยลง
 • เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่มีจำนวน SKUs น้อย แต่มีปริมาณการจัดเก็บสินค้าต่อ SKUs มาก และสามารถจัดเก็บได้ทั้งแบบ First-In First-Out (FIFO) และ Last-In First-Out (LIFO)
 • หนึ่งช่องภายในชั้นวางจะเก็บสินค้า SKUs เดียวกัน เพื่อความง่ายในการจัดการสินค้าคงคลัง
 • สามารถใช้งานรถยกได้หลากหลายและคุ้มค่ามากขึ้น เนื่องจากรถยกสามารถทำงานอื่นได้ในขณะที่ Shuttle Cart รับส่งสินค้าภายในชั้นวาง
 • ลดจำนวนพนักงานขับรถยกและจำนวนรถยกที่ต้องใช้ในการทำงานลง
 • เมื่อต้องการเพิ่มอัตราการเคลื่อนไหวของสินค้าที่จัดเก็บได้ง่าย เพียงเพิ่มจำนวน Shuttle Cart ในระบบ
 • โครงสร้างชั้นวางถูกออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ง่าย และการเปลี่ยน Shuttle Cart ไปยังช่องเก็บสินค้าอื่นๆ จึงทำให้ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง
 • Shuttle Cart มีการทำงานที่เสถียรมากจึงง่ายต่อการบำรุงรักษา
 • ชั้นวางประเภทนี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอุตสาหกรรมห้องเย็น เพราะช่วยลดปริมาณพลังงานที่สูญเสีย ค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานจึงลดลง
 • เป็นระบบการจัดเก็บสินค้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับ
- อุตสาหกรรมอาหาร - อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
- อุตสาหกรรมห้องเย็น - อุตสาหกรรมการเกษตร
- อุตสาหกรรมเคมี - อุตสาหกรรมสุขอนามัย
- อุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันสำหรับบริโภค - อุตสาหกรรมกระดาษ

Related Product