รถลากจูงไฟฟ้า EV-1200R
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

EV-1200R

รถลากจูงไฟฟ้า EV-1200R

รถลากจูงไฟฟ้า EV-1200R

  • ความสามารถในการลากสูงสุด 1,200 กก.
  • รูปแบบระบบการบังคับเลี้ยวใช้หัว Tiller
  • สามารถยืนหรือนั่งขับได้ในคันเดียวกัน
  • ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่จากด้านข้างตัวรถได้
  • ระบบขับเคลื่อน DC มอเตอร์
  • แบตเตอรี่ Deep Cycle
  • ควบคุมการขับขี่ด้วย Curtis Controller


Contact
Industrial Trucks & Parts
Tel 02-096-9898 Ext 1201-1205
Fax 02-015-2440
E-mail: mhe@jenbunjerd.com