ทางลัดสู่การค้นหามูลค่าการลงทุนโครงการ AGVs เบื้องต้น : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
ทางลัดค้นหา มูลค่าลงทุน AGVs ที่คุณสามารถทำเองได้

ทางลัดค้นหา มูลค่าลงทุน AGVs ที่คุณสามารถทำเองได้

การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการรถ AGV นั้นใช้เวลาในการวิเคราะห์การทำงานสูงมาก ไม่เหมือนกับสินค้าสำเร็จรูปที่สามารถเสนอราคาได้ทันที แต่ละโครงการต้องมีการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดทั้งในด้านเทคนิคและราคา หากคุณต้องการประเมินความเป็นไปได้และมูลค่าโครงการรถ AGV คุณควรให้ข้อมูลกับผู้ผลิตอย่างครบถ้วน บทความนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าต้องเตรียมข้อมูลอะไรเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถตีราคาโครงการรถ AGV ให้คุณได้อย่างรวดเร็ว

 

กำหนดความต้องการเบื้องต้นในหนึ่งประโยค

จากการกำหนดกรอบด้วยประโยคสั้นๆเท่านี้ ก็จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถตีกรอบการทำงานและเลือกรุ่นของรถ AGV ได้ง่ายขึ้น เช่น 
“ต้องการใช้รถ AGV ลากวัตถุดิบจากพื้นที่จัดเก็บมายังสายการผลิต”
“ต้องการใช้รถ AGV ในการจัดเก็บแพลเลทในคลังสินค้า”
“ต้องการใช้รถ AGV แทนที่ระบบสายพานลำเลียงในสายประกอบผลิตภัณฑ์”

 

ระยะเวลา กะการทำงาน 

คุณควรให้ข้อมูลด้วยว่า คุณต้องการให้รถ AGV ต้องทำงานวันละกี่ชั่วโมงหรือกี่กะ เพราะจำนวนกะมีผลต่อการเลือกแบตเตอรี่ รวมทั้งการจัดสรรระบบการชาร์จไฟของรถ AGVs และที่สำคัญ จะช่วยให้ทราบระยะเวลาในการคืนทุนของรถ AGV ด้วย หากการทำงานของบริษัทคุณคือ 3 กะ (หรือ 24 ชั่วโมง) คุณจะสามารถคืนทุนรถ AGV ได้ภายใน 1-2 ปี ขณะที่การทำงาน 2 กะต้องใช้เวลาคืนทุนตั้งแต่ 2-3 ปีขึ้นไป ส่วนการทำงานเพียงกะเดียวจะใช้เวลาคืนทุนนานกว่านั้นมาก

 

ตำแหน่งและพื้นที่ที่จะใช้งาน

พื้นที่ใช้งานของรถ AGV นอกจากจะมีผลต่อระยะเวลาและมูลค่าของโครงการแล้ว ยังส่งผลถึงบประมาณที่การซ่อมบำรุงรถด้วย ซึ่งเป็นจุดที่มักจะถูกมองข้ามไป พื้นที่ใช้งานที่มีปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมกระทบมากเช่น อุณหภูมิสูง พื้นขรุขระ ต้องวิ่งระยะทางไกล ล้วนส่งผลต่อมูลค่าการซ่อมบำรุงและอัตราการคืนทุนของโครงการด้วย

 

สินค้าที่รถ AGV ต้องรองรับ

เนื่องจากรถ AGV มีหลายขนาดและรูปแบบ จึงต้องระบุข้อมูลของสินค้าที่รถ AGV ต้องรองรับให้ชัดเจน ได้แก่ 

  • ลักษณะของวัสดุ เช่น เป็นแพลเลทไม้ แพลเลทพลาสติก กล่องเหล็ก ลังกระดาษ หรือม้วน เป็นต้น
  • ขนาดของสินค้า สินค้าของคุณมีเพียงขนาดเดียว หรือหลายขนาด เพราะมีผลกับชนิดของรถ 
  • น้ำหนักของสินค้า ให้ระบุน้ำหนักสูงสุดที่รถต้องรองรับ เพราะมีผลต่ออุปกรณ์และขนาดของตัวรถ 
  • ภาพถ่ายของสินค้า เพื่อพิจารณาจุดที่ต้องระวังในการเข้าถึงสินค้าเช่น ตำแหน่งงาที่จะเสียบเข้าเพื่อตักสินค้า เป็นต้น
     

พื้นที่ใช้งาน 

ลูกค้าควรส่งแบบ AutoCAD ของพื้นที่ใช้งานให้กับผู้ผลิต เพื่อพิจารณาระยะทางการวิ่งและระยะเวลาในการทำงานที่รถ AGV ต้องทำให้ได้ จึงจะทราบจำนวนรถ AGV ที่ต้องมี เพื่อให้ตอบโจทย์ระยะทางและระยะเวลาในการทำงาน โดยระยะเวลาที่ต้องใช้ จะขึ้นอยู่กับระยะทาง และลักษณะของเส้นทาง เช่น เส้นทางเป็นทางตรงอย่างเดียว หรือมีแยก หรือโค้งกี่จุด โค้งแคบหรือหักศอกเกินกว่าที่รถ AGV จะเลี้ยวได้หรือไม่ ช่องทางวิ่งและพื้นที่โดยรอบมีสิ่งกีดขวางอื่นๆหรือไม่ หลายครั้งที่โครงการล่มเพราะพื้นที่ไม่เหมาะสมกับรถ AGV ดังนั้นการให้ AutoCAD ของพื้นที่ใช้งานผู้ผลิตจึงมีความจำเป็นมาก เพราะจะช่วยให้เห็นภาพเหล่านี้ได้

 

ตำแหน่งเบิกจ่ายและส่งสินค้า

ลูกค้าต้องระบุเส้นทางการวิ่งจากจุดไหนไปจุดไหน รวมทั้งตำแหน่งเบิกจ่ายและส่งสินค้าอย่างละเอียดให้ผู้ผลิตรับทราบด้วยว่า วางบนพื้น หรือบนชั้นวาง หรือที่ปลายสายพานลำเลียง เพื่อให้เลือกรถ AGV ที่เหมาะกับงาน

 

จำนวนภารกิจที่รถ AGV แต่ละคันต้องทำ

จำนวนครั้งในการทำงาน (หรือภารกิจ) จะมีผลต่อจำนวนรถที่ต้องใช้และมูลค่าโครงการโดยรวม ขอแนะนำให้ทำ matrix แบบนี้ และระบุตำแหน่งเบิกจ่ายด้วยตัวเลข ซึ่งจะช่วยให้ทราบจำนวนครั้งต่อชั่วโมงที่รถ AGV ต้องวิ่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เมื่อทราบระยะทางและจำนวนของภารกิจ จึงจะสามารถคำนวณจำนวนรถ AGV ที่ต้องใช้ 

 

ภารกิจ

ไปยังตำแหน่งที่

รวม

จากตำแหน่งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรถ AGV และระบบ

รถ AGV จะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องไปรับสินค้าจากจุดใดไปส่งที่จุดใด ซึ่งเป็นประเด็นที่ยากที่จะหารือตั้งแต่ตอนต้น แต่หากคุณสามารถให้ข้อมูลได้ ก็จะดีมาก เช่น
“ระบบ ERP จะให้ข้อมูลตำแหน่งเบิกจ่ายและส่งสินค้า”
“เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายจะทำการสั่งงานผ่านหน้าจอที่สถานีเบิกจ่าย”
“สายการผลิตจะเรียกขอวัตถุดิบโดยการกดปุ่มเรียกที่สายผลิตนั้นๆ”
“PLC ของสายพานลำเลียงทำการเรียกรถ AGV มาเมื่อสินค้ามาถึงปลายสาย”
อันที่จริงมีตัวแปรและความเป็นไปได้อีกมากกว่าร้อยที่มีผลต่อมูลค่าของโครงการ ดังนั้นจึงควรให้ข้อมูลให้ละเอียดให้มากที่สุด

 

แปลและเรียบเรียงจาก
https://www.agvnetwork.com/how-to-have-an-initial-agv-system-investment-cost-quickly
โดยทีมงานสื่อสารการตลาด บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด