Shuttle Rack System ทางเลือกใหม่ของการจัดเก็บที่คุ้มค่า : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
Shuttle Rack จะช่วยทลายข้อจำกัดเดิมๆของงานคลังสินค้าได้อย่างไร มาดูกัน

Shuttle Rack จะช่วยทลายข้อจำกัดเดิมๆของงานคลังสินค้าได้อย่างไร มาดูกัน

Shuttle Rack System หรือ ชั้นวางระบบกระสวย เป็นระบบการจัดเก็บที่มีความหนาแน่นสูง สามารถแก้ปัญหาคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย เป็นทางเลือกใหม่ของรูปแบบการจัดเก็บที่สามารถใช้พื้นที่ภายในคลังสินค้าได้คุ้มค่ามากขึ้น 

 


Shuttle Rack System ทำงานอย่างไร

Shuttle Rack System หรือ ชั้นวางระบบกระสวย ประกอบด้วยชั้นวางและ Shuttle Car หรือกระสวย โดย Shuttle Car ถูกสั่งงานด้วยรีโมทจากระยะไกลและทำหน้าที่เป็นตัววิ่งรับส่งแพลเลทไปมาบนรางที่ติดตั้งอยู่ภายในชั้นวาง จึงไม่จำเป็นต้องขับรถยกเข้าไปตักสินค้าภายในชั้นวาง ลดพื้นที่ช่องทางเดินรถ และช่วยลดความเสี่ยงจากการขับชน 

 

 

เวลาจัดเก็บสินค้า รถยกจะนำ Shuttle Car ไปไว้ที่ด้านหน้าสุดของช่องชั้นวางที่ต้องการใช้งาน แล้วค่อยวางสินค้าที่ต้องการจัดเก็บบน Shuttle Car จากนั้นจึงสามารถใช้รีโมทในการเริ่มสั่งงาน หลังจาก Shuttle Car ขนถ่ายสินค้าไปจัดเก็บยังตำแหน่งที่ว่างที่ด้านในสุดแล้ว รถเปล่าจะวิ่งกลับมาที่ด้านหน้าของชั้นวางโดยอัตโนมัติ ส่วนเวลาเบิกจ่ายสินค้า Shuttle Car จะเลือกแพลเลทสินค้าในช่องทางวิ่งที่อยู่ใกล้จุดเบิกจ่ายมากที่สุดโดยอัตโนมัติ และแพลเลทสินค้าจะได้รับการขนถ่ายออกมาอย่างต่อเนื่องตามจำนวนที่สั่งการผ่านรีโมทไว้ 

 

 

Shuttle Rack System รองรับ FIFO และ LIFO อย่างไร
Shuttle Rack System หรือ ชั้นวางระบบกระสวย สามารถจัดเก็บสินค้าได้ทั้งแบบ FIFO และ LIFO โดยสามารถรองรับความลึกในการจัดเก็บได้ถึง 20 – 40 แพลเลท เพียงเว้นพื้นที่ด้านหน้าของชั้นวาง โดยเว้นสองด้านสำหรับ FIFO และหนึ่งด้านสำหรับ LIFO ภายใต้รูปแบบการจัดเก็บแบบ FIFO กระสวยหรือ Shuttle Car จะนำสินค้าวิ่งมาที่ด้านหน้าของชั้นวางโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้สะดวกในการตรวจสอบสินค้าคงคลังและการจัดส่งสินค้า รวมทั้งช่วยให้สามารถบริหารจัดการสินค้าภายในคลังได้ในระยะเวลาที่จำกัด  

Shuttle Rack System ทำงานร่วมกับ WMS ได้หรือไม่
Shuttle Rack System หรือ ชั้นวางระบบกระสวย สามารถทำงานร่วมกับระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) ได้ ซึ่งจะช่วยบ่งบอกตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำ ทั้งยังช่วยเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น ข้อมูลการจัดซื้อ การจัดส่ง การย้ายที่เก็บสินค้า และจำนวนสินค้าคงคลัง ทำให้การบริหารจัดการคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น

Shuttle Rack System เหมาะกับงานแบบไหน

  • คลังสินค้าที่จัดเก็บสินค้าที่มีปริมาณมาก แต่มีชนิดของสินค้า (SKU) น้อย เช่น วงการอาหาร เครื่องดื่ม ยา ห้องเย็น เคมีภัณฑ์ กระดาษ ยาสูบ เป็นต้น 
  • คลังสินค้าที่มีความถี่ของการเบิกจ่ายและเติมเต็มสูง และเน้นประสิทธิภาพการทำงานสูง
  • คลังสินค้าที่จัดเก็บสินค้าที่มีเรื่องของฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องทำงานที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว คล่องตัวในบางช่วงเวลา
  • คลังสินค้าที่เป็นห้องเย็น ซึ่งเน้นเรื่องการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่า และการเบิกจ่ายที่รวดเร็วฉับไว Shuttle Car รุ่นสำหรับภายในห้องเย็น สามารถทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำถึง -30°C (Shuttle Car ทั่วไปสามารถทำงานภายใต้อุณหภูมิตั้งแต่ -5°C ไปจนถึง 30 °C) ช่วยลดเวลาปฏิบัติงานของพนักงานที่ต้องอยู่ในห้องเย็นให้น้อยลง 
  • คลังสินค้าที่ใช้รูปแบบการจัดเก็บสินค้าทั้งแบบ FIFO และ LIFO และสามารถใช้กับทั้งสินค้า perishable และ non-perishable ได้

 

หากท่านต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายขายระบบคลังสินค้าอัตโนมัติและชั้นวางสินค้า 02-096-9898 ต่อ 1303 & 1504 หรือ wa@jenbunjerd.com