Shuttle Rack System ช่วยยกระดับศักยภาพให้คลังสินค้าอย่างไร : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
<p>Shuttle Rack System ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังได้อย่างไร?</p>

Shuttle Rack System ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังได้อย่างไร?

Shuttle Rack System หรือ ชั้นวางระบบกระสวย ช่วยให้คลังสินค้าสามารถใช้ประโยชน์ของพื้นที่ภายในคลังสินค้ามาจัดเก็บสินค้าให้มีความหนาแน่นมากขึ้น บริหารจัดการสินค้าได้อย่างชาญฉลาด ลดต้นทุนในการบริหารคลังสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง

 

 

ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ายิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับการจัดเก็บประเภทอื่นแล้ว Shuttle Rack System ช่วยใช้งานพื้นที่ในคลังสินค้าให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ด้วยการลดพื้นที่ช่องทางเดินรถ จึงสามารถลดการใช้พื้นที่ไปได้ถึง 30% ทำให้พื้นที่ที่มีจำกัดเกิดมูลค่าขึ้นมาได้อย่างมหาศาล  

 


ลดต้นทุน การใช้ Shuttle Car หรือกระสวย เมื่อเทียบกับจำนวนรถยกที่ต้องมีอยู่เดิมแล้ว สามารถทำงานเดิมด้วยจำนวนคันที่น้อยกว่า และเมื่อต้องการใช้ Shuttle Car ในชั้นวางอื่นๆ ก็สามารถใช้รถยกเคลื่อนย้าย Shuttle Car ไปยังช่องเก็บสินค้าอื่นๆได้ ทั้งนี้ จำนวน Shuttle Car ที่ต้องใช้งานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความลึกของชั้นวาง ปริมาณสินค้า รวมทั้งความถี่ในการจัดเก็บและเบิกจ่าย

 

 

งานเสร็จเร็วขึ้น เจ้าหน้าที่คลังสินค้าหนึ่งคนสามารถสั่งงาน Shuttle Car หรือกระสวย ได้พร้อมกันหลายแพลเลทด้วยการใช้รีโมทจากระยะไกล จึงไม่ต้องเสียเวลารอ ขณะที่รถยก (และคนขับ 1 คน) จะทำได้ครั้งละแพลเลทเท่านั้น จึงมั่นใจได้ว่า Shuttle Rack System ทำให้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งยิ่งเหมาะมากสำหรับการใช้งานในห้องเย็น เพราะช่วยลดระยะเวลาการทำงานภายใต้อากาศที่เย็นจัดของห้องเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำถึง -30°C 

มั่นคงยิ่งขึ้น โครงสร้างของ Shuttle Rack System หรือ ชั้นวางระบบกระสวย ถือว่ามีความมั่นคงแข็งแรงเหนือกว่าชั้นวางแบบ drive-in มาก เพราะได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน และจากการที่ไม่ต้องเว้นช่องทางเดินรถ ชั้นวางทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยบีม ทำให้โครงสร้างมีความมั่นคงกว่าเดิม

ปลอดภัยยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องขับรถยกเข้าไปในชั้นวาง จึงช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสินค้า ชั้นวาง และอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

*สื่อโฆษณา/ชิ้นงาน ข้อความในบทความนี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

The commercial, including articles and artworks shown is an intellectual property of Jenbunjerd Co.,Ltd.
Unauthorized reproduction is prohibited and may subject to criminal prosecution.