EP.8 การพิมพ์แบบสามมิติ

EP.8 การพิมพ์แบบสามมิติ ผลิตสินค้าง่ายส่งถึงมือลูกค้าได้ทันที

Date : 2021-02-24

<p>EP.8 การพิมพ์แบบสามมิติ ผลิตสินค้าง่ายส่งถึงมือลูกค้าได้ทันที</p>

การพิมพ์แบบสามมิติ


การพิมพ์แบบสามมิติคาดว่าจะเป็นการปฎิวัติวงการโลจิสติกส์และคลังสินค้าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

 

 

ความต้องการใช้คลังสินค้าลดลง
สินค้าที่เคยต้องผลิตในประเทศที่มีค่าแรงถูก อาจจะสามารถผลิตในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศปลายทาง หรือในประเทศปลายทาง หรือแม้กระทั่งพิมพ์ในคลังสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้าได้เลย ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งปรากฏการณ์นี้จะส่งผลกระทบทำให้การต้องการตู้สินค้าและการขนส่งทางเรือลดลง นอกจากนี้ จากความสามารถในการผลิตตามแบบเฉพาะของลูกค้าได้ในจำนวนมาก (Mass Customisation) แปลว่าความจำเป็นในการเก็บสินค้าคงคลังจะลดลง ส่งผลให้ความต้องการใช้คลังสินค้าลดลงตามไปด้วย 

ห่วงโซ่อุปทานจะพลิกโฉม 
ห่วงโซ่อุปทานจะเรียบง่ายขึ้น จากการที่สามารถผลิตชิ้นส่วนต่างๆที่หน้างานเองได้ จะทำให้แนวโน้มกระบวนการการผลิตถูกรวบไว้ที่จุดๆเดียวจะมีมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์จะเข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำที่เข้าสู่กระบวนการของผู้ผลิตน้อยลง ผู้ผลิตชิ้นส่วนในเทียร์ต่างๆจะค่อยๆหายไป ขณะที่โลจิสติกส์ปลายน้ำก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน การผลิตตามออเดอร์จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก ในอนาคตในบางวงการ การซื้อขายจะพลิกโฉมอย่างสิ้นเชิง ผู้ค้าปลีกอาจจะหายไปหรือเป็นหน้าร้านให้กับผู้ผลิตเท่านั้น โดยไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง และผู้ผลิตส่งสินค้าตรงไปยังลูกค้าเอง

ใครได้รับผลกระทบมากที่สุด
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านอะไหล่และคลังอะไหล่จะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง ปัจจุบันเงินมหาศาลจมอยู่กับการสต็อกสินค้าเพื่อให้สามารถส่งมอบชิ้นส่วนในระยะเวลาที่สั้นที่สุด และให้เครื่องจักรกลับมาทำงานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นการใช้เครื่องพิมพ์ 3D ผลิตอะไหล่ จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล หากเครื่องจักรเสีย วิศวกรก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบของอะไหล่จากห้องสมุดออนไลน์ ให้เครื่องพิมพ์สามมิติพิมพ์ออกมา และประกอบเข้ากับเครื่องจักรได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบและลดความสำคัญของคลังอะไหล่ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์สายพันธุ์ใหม่
ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์จะวิวัฒนาการไปสู่บริษัทโลจิสติกส์สายพันธุ์ใหม่ จะกลายเป็นผู้ให้บริการด้านการวางแผนความต้องการ การผลิต การจัดส่ง การตรวจสอบสภาพตลาด การจัดการชิ้นส่วน รวมทั้งการให้บริการด้านการรับคืนสินค้า และการรีไซเคิล หรืออีกนัยหนึ่งก็คือกลายเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการด้านวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และนำพาการผลิตให้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นไปอีกขั้น รวมทั้งจะเกิดตลาดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อดูแลในเรื่องการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัตถุดิบที่จะป้อนเข้าสู่เครื่องพิมพ์ 3D ยิ่งเมื่อเครื่องพิมพ์ 3D มีราคาที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้มากขึ้นในอนาคต ตลาด home delivery ของวัตถุดิบก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย 

 

แนวโน้มการนำเครื่องพิมพ์ 3D เข้ามาใช้ 

ปัจจุบัน
การขึ้นสินค้าต้นแบบ 
การผลิตสินค้าที่มีความซับซ้อนสูง หรือมีมูลค่าสูงในปริมาณน้อย

ในอนาคตอันใกล้
อะไหล่ต่างๆ
สินค้าที่มีความซับซ้อนสูง หรือมีมูลค่าสูง
สินค้าแฟชั่นหรือตามเทรนด์ที่มีการหมุนเร็ว มีวงจรชีวิตสั้น

ระยะยาว 
การผลิตสินค้าอุปโภคที่เคลื่อนไหวเร็ว ในปริมาณมาก

 

 
EP.9 การจัดส่งภายในวันเดียว สนองความต้องการลูกค้าได้สูงสุด!

read more


EP.8 การพิมพ์แบบสามมิติ ผลิตสินค้าง่ายส่งถึงมือลูกค้าได้ทันที

read more


EP.7 Internet of Things (IoT) เชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันรับข้อมูลแบบ Real time

read more