EP.6 Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data & Analytics)

EP.6 Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูล ขุมทรัพย์ชั้นเยี่ยมของคลังสินค้า

Date : 2021-02-24

<p>EP.6 Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูล ขุมทรัพย์ชั้นเยี่ยมของคลังสินค้า</p>

Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data & Analytics)


การนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในคลังสินค้าก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไรให้กับบริษัท แต่ก่อนที่จะทราบว่าจะนำระบบอัตโนมัติเข้ามาปรับปรุงในส่วนงานใด ข้อมูลคือตัวช่วยการตัดสินใจที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้จากเครื่องจักรและการทำรายการต่างๆในคลังสินค้า เช่น การใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ตบันทึกแต่ละขั้นตอนการทำงานลงในระบบ ตั้งแต่การเบิกจ่ายไปจนถึงการจำหน่ายออก ในคลังสินค้ามีข้อมูลซ่อนอยู่มากมายและหลากหลาย และเป็นที่คุ้นเคยในชื่อ “Big Data” ซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์ชั้นเยี่ยมของคลังสินค้า แม้ว่าจะไม่สามารถแปลงเป็นการตัดสินใจได้ทันที และดูเหมือนเป็นการงมเข็มในมหาสมุทร แต่ก็มีโอกาสที่จะเจอขุมทรัพย์ในการลดต้นทุนก็เป็นได้ ดังนั้นจึงต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้เห็นถึงขั้นตอนที่ล่าช้าหรือซ้ำซ้อน จึงจะสามารถนำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานได้ตรงจุด ตอบโจทย์และคุ้มค่า 

 

 

อย่างไรก็ตาม การรวมศูนย์ข้อมูลและการนำ Big Data มาใช้งาน รวมทั้งการกำหนด KPI และพิจารณาว่าจะนำ AI มาช่วยปรับปรุงการทำงานได้อย่างไร ยังถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งยวดของคลังสินค้า ซึ่งระบบ IoT จะสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ โดยการเพิ่มช่องทางการเก็บข้อมูลใหม่ๆ และจะช่วยให้ปริมาณข้อมูลที่ผู้บริหารคลังสินค้าจะได้รับและนำมาวิเคราะห์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การวิเคราะห์แบบพยากรณ์ (Predictive Analytics) จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานในคลังสินค้าหลายๆมิติ จากข้อมูลที่เก็บมาได้จะช่วยให้ผู้จัดการคลังเข้าใจถึงการเคลื่อนที่ของคน สินค้าคงคลัง และอุปกรณ์ต่างๆในคลังสินค้า ข้อมูลที่ถูกย่อยออกมาแล้วสามารถนำไปแสดงเป็นรูปภาพหรือแผนภูมิที่ดูเข้าใจง่าย ช่วยให้การตัดสินใจทำได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น และสามารถเปลี่ยนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้อย่างแท้จริง เช่น

 

  • การคาดการณ์ยอดขาย
  • การวางแผนตำแหน่งในการจัดเก็บสินค้า
  • การวางแผนเส้นทาง
  • การพยากรณ์สินค้าคงคลัง
  • การพิจารณามูลค่าสินค้าที่ควรสต็อก
  • การบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะกับบริษัทที่มีคู่ค้าจำนวนมากๆ
  • ช่วยแก้ไขปัญหาในด้านห่วงโซ่อุปทาน
  • บริหารอุปสงค์จากช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านต่างๆในคลังสินค้า

 

ระบบ IoT จะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่คลังสินค้าจะนำมาใช้งานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และจะช่วยพลิกโฉมการทำงานในคลังสินค้าครั้งใหญ่ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งนวัตกรรมนี้จะเป็นตัวช่วยให้คลังสินค้าสามารถแตกย่อยออกเป็นคลังสินค้าขนาดเล็กๆที่อยู่ใกล้กับลูกค้ามากขึ้น ลดการคอขวด เพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า และทำให้ระบบห่วงโซอุปทานยั่งยืนมากขึ้นในระยะยาว
EP.9 การจัดส่งภายในวันเดียว สนองความต้องการลูกค้าได้สูงสุด!

read more


EP.8 การพิมพ์แบบสามมิติ ผลิตสินค้าง่ายส่งถึงมือลูกค้าได้ทันที

read more


EP.7 Internet of Things (IoT) เชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันรับข้อมูลแบบ Real time

read more