EP.3 การนำรูปแบบของเกมมากระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้งานคลังสินค้า

Date : 2021-02-03

การนำรูปแบบของเกมมากระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้งานคลังสินค้า (Gamification of the Warehouse)


บริษัทวิจัย McKinsey Global Institute พบว่าในอนาคต 5% ของอาชีพทั้งหมดในปัจจุบันจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ และจะมีอาชีพมากถึง 60% ที่จะมีเนื้องานอย่างน้อย 30% ถูกทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยี นั่นหมายความว่าไม่ใช่ทุกอาชีพที่จะถูกหุ่นยนต์แย่งงาน แต่เนื้องานอาจถูกควบรวมหรือถ่ายเทไปยังหุ่นยนต์ที่ต้องทำงานร่วมกับคน การวางแผนพัฒนาทักษะของบุคลากรเดิมอย่างมีแบบแผนชัดเจนจึงเป็นสิ่งสำคัญ และหนึ่งในวิธีการก็คือการนำระบบเกมเข้ามาช่วย

เทคโนโลยี Simulation เข้ามาตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี การใช้ระบบเกมและการฝึกอบรมผ่าน Simulation เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานใหม่มีส่วนร่วมในการสังเกตการทำงานจริงและเข้าใจระบบงานรวมทั้งทำให้การฝึกทักษะใหม่ๆมีความน่าสนใจ และผู้เข้าอบรมเกิดความรู้สึกร่วม สามารถจดจำทักษะใหม่ๆได้ดี เช่น การจำลองสถานการณ์ให้ฝึกแก้ปัญหากับเครื่องจักรจริงในสายการผลิต ที่การได้ลงมือปฏิบัติจริงย่อมได้ผลดีกว่าการฝึกอบรมแบบเดิมๆที่เรียนจากหนังสือหรือการบรรยายในห้องเรียน ยิ่งหากเป็นเรื่องเชิงเทคนิค เช่นการซ่อมระบบไฟฟ้าเบื้องต้น ซึ่งเป็นทักษะที่ยากมากสำหรับพนักงานทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านการเรียนแบบอาชีวะมา การฝึกฝนด้วยระบบคอมพิวเตอร์และการจำลองสถานการณ์ต่างๆเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถเรียนรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์จริงเสียหายหรือต้องหยุดสายการผลิตเพื่อการฝึกอบรมอีกด้วย 

นอกจากนี้ ระบบเกมมีฟังก์ชั่นต่างๆที่ช่วยกระตุ้นการทำงานได้ เช่น ระบบแต้มและการประกาศคะแนนแบบเรียงลำดับ (Point Systems & Leaderboards) สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้งาน เปลี่ยนงานที่น่าเบื่อให้กลายเป็นเกมส์ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจ เช่น งานเบิกจ่ายในคลังสินค้า ที่สามารถเพิ่มความท้าทายด้วยการทำในรูปแบบของการเก็บแต้มจากจำนวนสินค้าที่พนักงานสามารถประกอบได้ในแต่ละวัน หรือจากจำนวนออเดอร์ที่สามารถส่งโดยไม่มีข้อผิดพลาด พนักงานที่ทำสถิติได้ดีที่สุดจะได้รับรางวัลหรือค่าตอบแทนพิเศษ การแข่งขันไม่จำเป็นต้องเป็นการแข่งระหว่างพนักงานด้วยกัน ในบางกรณีอาจเป็นการรวมทุกคนเป็นทีมเดียวเพื่อพิชิตเป้าหมายใหญ่ร่วมกัน ในอนาคตอาจมีการแข่งขันเป็นทีมผสมระหว่างคนกับหุ่นยนต์ในการพิชิตเป้าหมายร่วมกันก็เป็นไปได้ โดยมีเป้าหมายให้คลังสินค้าและสภาพแวดล้อมการทำงานมีความปลอดภัย และช่วยให้การทำงานระหว่างคนและหุ่นยนต์สอดประสานกันอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น 

 

หลายอุตสาหกรรมได้มีประยุกต์และนำระบบเกมเข้ามาพัฒนาบุคลากรแล้ว โดยนำโครงสร้างของเกมระบบเสมือนจริง (Virtual Reality หรือ VR) ที่มีการใช้งานอยู่ในอุตสาหกรรมเกมอยู่แล้ว มาใช้ในการทำงานจริง เพื่อกระตุ้นและโน้มน้วมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำงาน เช่น อุตสาหกรรมค้าปลีกอย่าง Walmart ได้นำแว่น VR มาใช้อบรมพนักงาน เพื่อเตรียมกับมือกับช่วงเทศกาล โดยให้พนักงานเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จำลองของช่วงเทศกาลที่มีลูกค้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก มีทั้งภาพและเสียง ทำให้พนักงานได้อารมณ์ร่วมในการฝึกอบรม การอบรมในโลกเสมือนจริงนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยพนักงานของ Walmart ส่วนใหญ่ต่อแถวรอเพื่อที่จะได้รับการอบรมผ่านระบบดังกล่าว นอกจากอุตสาหกรรมค้าปลีกแล้ว ก็ยังมีการใช้เกมมาช่วยพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น รถยกบางแบรนด์ก็ได้มีการพัฒนาโปรแกรมจำลองสถานการณ์ในคลังสินค้า เพื่อฝึกอบรมผู้ใช้งานรถยก หรือรถสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ออกระบบ Simulator ให้ผู้ใช้งานสามารถลองขับขี่และใช้งานรถ ทำตั้งแต่งานง่ายๆจนไปถึงงานที่มีความซับซ้อนในไซต์ก่อสร้างได้
การจัดส่งภายในวันเดียว สนองความต้องการลูกค้าได้สูงสุด!

read more


การพิมพ์แบบสามมิติ ผลิตสินค้าง่ายส่งถึงมือลูกค้าได้ทันที

read more


Internet of Things (IoT) เชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันรับข้อมูลแบบ Real time

read more