EP.2 ประโยชน์ที่จะได้รับจาการยกระดับคลังสินค้าให้อัจฉริยะ : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

 • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
 • info@jenbunjerd.com
 • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
EP.2 ประโยชน์ที่จะได้รับจาการยกระดับคลังสินค้าให้อัจฉริยะ

EP.2 ประโยชน์ที่จะได้รับจาการยกระดับคลังสินค้าให้อัจฉริยะ

คลังสินค้าอัจฉริยะสามารถให้ประโยชน์ที่เหนือกว่าการทำงานภายใต้คลังสินค้าแบบดั้งเดิม ประโยชน์จากการใช้งานจริงในภาคธุรกิจหลักๆมีดังนี้


 

 1. ค้นหาสินค้าได้อย่างฉับไว ลดระยะเวลาในการเบิกจ่าย 
  ลองดูตัวอย่างง่ายๆเช่นบริษัท Amazon ผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่ต้องรับคำสั่งซื้อนับหลายร้อยรายการต่อวินาที ได้นำระบบหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อเข้าเครือข่ายมาใช้ในการเบิกจ่ายและยกย้ายสินค้าไปยังจุดต่างๆภายในคลังสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างมาก


   
 2. ส่งสินค้าได้รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  ตัวอย่างจากโรงงานผลิตเครื่องดื่มโค้ก สาขาประเทศกรีซ พบว่าการเบิกจ่ายด้วยระบบอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าการทำงานด้วยระบบเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญ ความแม่นยำในการเบิกจ่ายและการใช้เวลาเบิกจ่ายที่น้อยลงสามารถยกระดับความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ และยังช่วยลดปัญหาการคืนสินค้าจากการเบิกจ่ายผิด ซึ่งช่วยลดภาระในการทำงานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน


   
 3. แม่นยำสูง ลดการเบิกจ่ายผิดพลาดของพนักงาน ลดปัญหาลูกค้าคืนสินค้า
  การนำระบบอัจฉริยะเข้ามาใช้จะช่วยลดความผิดพลาดได้มาก ด้วยการใช้ระบบสแกนต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์สวมใส่ที่เชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ช่วยในพนักงานสามารถเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาการทำงานผิดพลาดได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่นบริษัทขนส่งสินค้า DHL ซึ่งมีปริมาณพัสดุเข้า-ออกมากมายและเน้นความเร็วในการจัดส่งเป็นสำคัญ ได้นำระบบอัจฉริยะที่มีการใช้ AR เข้ามาช่วยในการทำงาน โดยให้พนักงานใช้แว่นอัจฉริยะที่เชื่อมกับระบบของคลังสินค้า พบว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้นถึง 15% และมีความแม่นยำในการเบิกจ่ายและจัดส่งมากขึ้น


   
 4. วางแผนความต้องการของลูกค้าล่วงหน้าได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น 
  ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดสินค้าขาดสต๊อก ยกระดับการบริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวได้ ตัวอย่างเช่นบริษัท Ocado ที่นำระบบ AI เข้ามาช่วยในการวางแผนความต้องการสินค้าจากลูกค้า รวมทั้งใช้ระบบบริหารจัดการคลังและหุ่นยนต์ในการจัดตำแหน่งสินค้าให้เหมาะสม ส่งผลให้บริษัทสามารถประมวลคำสั่งซื้อได้มากถึง 65,000 รายการในแต่สัปดาห์


   
 5. บริหารจัดการสินค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ ช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงาน
  คลังสินค้าอัจฉริยะนั้นสามารถเข้าถึงทุกกระบวนการ ช่วยให้สามารถติดตามสินค้าและกิจกรรมต่างๆได้แบบ Real-time โดยคลังสินค้าอัจฉริยะจะเก็บและเรียกใช้ข้อมูลจากทุกอุปกรณ์ในคลังสินค้า รวมไปถึงจากประวัติการสั่งซื้อในระบบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินบริมาณสินค้าเข้า-ออก ทำให้สามารถบริหารตำแหน่งในการจัดเก็บสินค้าและเบิกจ่ายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันทีที่มีคำสั่งซื้อ ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าก็จะทำการสั่งการหุ่นยนต์ให้ไปเบิกจ่ายสินค้าตามรายการและจำนวนที่ระบุ นำไปส่งยังสถานีบรรจุภัณฑ์ต่อไป 


   
 6. ประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้าสูงขึ้น
  ระบบคลังสินค้าอัจฉริยะมีจุดเด่นในด้านการยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน อย่างเช่นการใช้ระบบ AR ผ่านอุปกรณ์สวมใส่ ช่วยให้พนักงานสามารถเลือกเส้นทางในการเบิกจ่ายที่สั้นที่สุด ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน และด้วยการเชื่อมต่อกับระบบบริหารสินค้าคงคลัง ทำให้รู้ได้ทันทีว่าสินค้าดังกล่าวอยู่ที่ไหนและผ่านขั้นตอนใดไปแล้วบ้าง ช่วยลดขั้นตอนงานซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็น หรือโยกกิจกรรมที่ซ้ำซ้อนไปให้อุปกรณ์อัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ทำงานแทน ลดโอกาสเกิดความผิดพลาด ลดโอกาสที่สินค้าเสียหายหรือสูญหาย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในคลังสินค้าสูงขึ้น


   
 7. เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารงานภายในคลังสินค้า ทำให้สามารถรองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้
  ระบบอัตโนมัติช่วยให้บริษัทฯสามารถตัดสินใจและปรับปรุงระบบงานได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่นบริษัท Alibaba ผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซรายใหญ่จากจีน ใช้ระบบหุ่นยนต์ร่วมกับระบบ IoT ในการทำงานภายในคลังสินค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสินค้าไวขึ้น ระบบดังกล่าวสั่งการโดยระบบบริหารจัดการคลังสินค้าที่ล้ำสมัย สามารถส่งสินค้าไปจุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกคลังสินค้า รวมถึงกำหนดตำแหน่งรถที่จะเข้ามารับสินค้าด้วย ช่วยให้สามารถรับมือกับคำสั่งซื้อสินค้ามากถึง 812 ล้านคำสั่งซื้อในช่วงเทศกาลช็อปปิ้งประจำปีได้ และสามารถประมวลคำสั่งซื้อได้มากกว่าคลังสินค้าธรรมดาถึง 50%


   
 8. ช่วยให้ใช้พื้นที่ในคลังให้เต็มประสิทธิภาพที่สุด
  คลังสินค้าอัจฉริยะช่วยให้สามารถใช้พื้นที่ในคลังสินค้าได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น รถเบิกจ่ายและจำแนกสินค้าที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง ช่วยให้สามารถออกแบบชั้นวางที่มีความสูงมากขึ้น แต่ใช้ช่องทางวิ่งแคบลง เพราะความคับคั่งภายในช่องทางวิ่งนั้นน้อยกว่าคลังสินค้าแบบปกติ ทำให้สามารถเก็บสินค้าได้มากขึ้นแม้มีพื้นที่เพียงเท่าเดิม


   
 9. ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  ระบบอัตโนมัติไม่ได้มาทดแทนแรงงานคนทั้งหมด แต่สามารถช่วยให้พนักงานคลังสินค้าเดิมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลสำรวจพบว่ากว่า 93% ของตัวอย่างพนักงานคลังสินค้าในสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าจะรับได้ประโยชน์จากการใช้ระบบอัตโนมัติ เพราะไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินหาหรือยกสินค้าอีกต่อไป สรุปคือการใช้หุ่นยนต์ทำหน้าที่ดังกล่าวแทนช่วยลดค่าใช้จ่ายแรงงานลง จากการวางแผนการใช้พนักงานที่แม่นยำและคุ้มค่า ช่วยให้พนักงานสามารถทำกิจกรรมอื่นๆที่มีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น รวมทั้งช่วยลดอาการบาดเจ็บของพนักงานจากการเบิกจ่ายที่ต้องยกสินค้าหนักตลอดเวลา เพิ่มความปลอดภัยของคลังสินค้า และเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัท 

  ถึงแม้ว่าระบบนี้ต้องใช้เวลาและมูลค่าในการลงทุนสูงมากในขั้นต้น แต่ก็สามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน เพราะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการรับเข้าหรือจัดเก็บสินค้าซึ่งต้องใช้พนักงานจำนวนมาก มีมูลค่าที่สูงกว่าตัวระบบเมื่อต้องพิจารณาในระยะยาว 

  สรุปง่ายๆคือ การนำระบบอัจฉริยะเข้ามาใช้นั้นช่วยให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ และยังช่วยให้จัดส่งหรือบริหารสินค้าได้มากขึ้น เมื่อเทียบกับเงินลงทุนที่ต้องจ่ายไป ค่าใช้จ่ายที่บริษัทประหยัดได้ นอกจากจะเป็นกำไรแล้ว หากนำไปลงทุนในระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับงานในอนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มระบบเซ็นเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลสินค้าให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น หรือลงทุนในระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานถึงขีดสุด

 

 

*สื่อโฆษณา/ชิ้นงาน ข้อความในบทความนี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

The commercial, including articles and artworks shown is an intellectual property of Jenbunjerd Co.,Ltd.
Unauthorized reproduction is prohibited and may subject to criminal prosecution.