EP.2 ระบบจัดเก็บอัตโนมัติ ผู้ช่วยงานจัดเก็บที่ขับเคลื่อนสินค้าไม่ให้หยุดนิ่ง : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
EP.2 ระบบจัดเก็บอัตโนมัติ ผู้ช่วยงานจัดเก็บที่ขับเคลื่อนสินค้าไม่ให้หยุดนิ่ง

EP.2 ระบบจัดเก็บอัตโนมัติ ผู้ช่วยงานจัดเก็บที่ขับเคลื่อนสินค้าไม่ให้หยุดนิ่ง

ในโลกปัจจุบันที่ต้องแข่งกับเวลา การจัดเก็บสินค้าต้องเพิ่มบทบาทที่ดูขัดแย้งกับชื่อโดยสิ้นเชิง สินค้าที่จัดเก็บอยู่บนชั้นวางไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่รอจังหวะที่จะถูกจำหน่ายออกไป แต่เป็นค่าใช้จ่าย เป็นความชะงักงันของการไหลของสินค้า เป็นหนี้สิน ดังนั้นในการบริหารสินค้าคงคลัง จุดมุ่งหมายของคลังสินค้าคือการลดระยะเวลาของทรัพย์สินที่อยู่นิ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บุคลากร และอุปกรณ์ที่รอเบิกจ่ายสินค้าด้วย 

มีหลายเคสที่ผู้ผลิตบางรายมีความสามารถในการผลิตที่ใช้ระบบอัตโนมัติเกือบทั้งหมด แต่เมื่อสินค้าออกจากสายการผลิตแล้ว กลับยังใช้ระบบการเคลื่อนย้ายสินค้าแบบดั้งเดิมอยู่ ดังนั้นเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างฉับไว องค์กรจำเป็นต้องมีการคิดใหม่ทำใหม่ และนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้งานเคลื่อนย้ายสินค้าให้ครบทุกกระบวนการ 

 

AS/RS

การนำระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ (AS/RS) เข้ามาใช้งานในปัจจุบัน สามารถแยกออกเป็น 5 งานหลักๆดังนี้

  1. เบิกจ่ายแบบ Goods-to-person โดยใช้ AS/RS เป็นหลัก
  2. เติมสินค้าแบบ Pick Face โดยให้ AS/RS แบบ Unit-load, Mini-load หรือระบบกระสวยช่วยเติมสินค้าตามจุดที่มีการเบิกจ่าย
  3. รวบรวมสินค้าลงแพลเลทเดียว โดยระบบ AS/RS แบบ Mini-load สามารถจัดเรียงและส่งกล่องจำนวนมากๆมารวมเป็นแพลเลทเดียวได้
  4. เป็น Buffer สำรองสำหรับสินค้าที่รอส่ง โดยในงานจัดส่ง สินค้าอาจถูกเบิกจ่ายและบรรจุเสร็จและพร้อมส่งแล้ว แต่ยังจำเป็นต้องรอให้รถจัดส่งมารับ ไม่ว่าจะต้องรอครึ่งชั่วโมงหรือครึ่งวัน การใช้ระบบ AS/RS สามารถช่วยจัดคิวสินค้ารอส่งได้
  5. รองรับงานผลิต ทั้งสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วและวัตถุดิบที่รอส่งเข้าสายการผลิต

ระบบ AS/RS ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่านั้น ยังสามารถรับคำสั่งซื้อที่มีความซับซ้อน และสามารถตอบโจทย์ในการแทรกขั้นตอนเพิ่มเติมในการส่งสินค้าไปยังจุดต่างๆ รวมไปถึงงานรับคืนสินค้าและงานจัดเรียงเพื่อรอส่งด้วย 

 

 

 

 

ทิศทางที่ฉลาดยิ่งกว่า

ระบบจัดเก็บอัตโนมัติสามารถพิจารณาประสิทธิภาพได้หลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการรองรับงานที่หลากหลาย ความคล่องตัว ความเร็วในการทำงาน ไว้ใจได้ แต่พระเอกตัวจริงของระบบอัตโนมัติก็คือซอฟต์แวร์ควบคุมที่อยู่เบื้องหลัง เพราะทำหน้าที่ในการจัดคิวสินค้าที่ต้องเข้า-ออกจากระบบ ใช้อัลกอริทิ่มในการวิเคราะห์และจัดสรรเส้นทางหรือตำแหน่งในการจัดเก็บสินค้าที่ดีที่สุด ช่วยให้สินค้าที่เข้า-ออกไวอยู่ใกล้ตำแหน่งเบิกจ่ายมากที่สุด ช่วยจัดสินค้า SKU เดียวกันเข้าพื้นที่เดียว และลดความกระจัดกระจายภายในระบบจัดเก็บ เพื่อให้การรวมสินค้ารอส่งเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น

ซอฟต์แวร์นี้ตอบโจทย์ในการทำงานทั้งการจัดเตรียมสินค้าที่มีความหลากหลาย หรือสินค้าเพียงไม่กี่กลุ่ม ช่วยให้การเบิกจ่ายแบบ Goods-to-person หรือ Mixed-case Palletizing เป็นไปอย่างแม่นยำ หรือเพื่อการสลับตำแหน่งจัดเก็บภายในระบบเดียวกันก็ได้ โดยการพิจารณาการบริหารพื้นที่จะอ้างอิงจากความถี่การเบิกจ่าย น้ำหนัก ขนาด และการจัดประเภทของกลุ่มสินค้า เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเบิกจ่ายไม่ว่าจะเป็น เข้าก่อนออกก่อน (First in, First Out / FIFO) เข้าสุดท้ายออกก่อน (Last in, First Out / LIFO) หรือ สินค้าที่หมดอายุก่อนต้องออกก่อน (First Expired, First Out) เป็นต้น

ระบบซอฟต์แวร์จะช่วยในการบริหารการไหลของออเดอร์และปริมาณงานให้เหมาะสม และการได้รับข้อมูลการขายก็จะช่วยให้การวิเคราะห์รูปแบบในการเบิกจ่ายได้ ยิ่งมีข้อมูลมากขึ้น ระบบก็จะรู้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากไม่มีข้อมูลเลย ระบบก็จะไม่ทราบว่าต้องย้ายสินค้า fast-moving ไปใกล้ด้านขาออก เมื่อเวลามีคำสั่งซื้อมามากๆพร้อมๆกันทีเดียวก็จะเกิดอาการคอขวดขึ้นได้

ระบบอัตโนมัติที่พร้อมสำหรับอนาคตต้องสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเทศกาลที่จะมีสินค้าเบิกจ่ายมากกว่าปกติ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป การทำงานก็เปลี่ยนตาม หากสินค้าที่เคยเบิกจ่ายมากกลับไม่มีการเบิกจ่ายเลย ก็ต้องสามารถดึงออกมาเก็บนอกระบบได้ เพื่อให้พื้นที่สำหรับสินค้าขายดีอื่นๆมาลงแทน ลูกค้าอาจคิดว่าระบบต้องสามารถติดตามสินค้า 100,000 ชิ้น และทุก SKU ได้ แต่ที่จริงแล้วจำเป็นที่จะไว้ในระบบอัตโนมัติ 40% ก็พอ