โอกาสและอัตราการคืนทุนของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMRs) : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
EP.10 โอกาสและอัตราการคืนทุนของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMRs)

EP.10 โอกาสและอัตราการคืนทุนของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMRs)

ประสิทธิภาพของแรงงานมีความสำคัญมากต่อการบริหารศูนย์กระจายสินค้าที่กำลังพยายามสรรหาพนักงานใหม่และรักษาพนักงานเดิมไว้ในช่วงเวลาที่แรงงานหายากขึ้น บริษัทที่ไม่สามารถหาแรงงานได้เพียงพอกับความต้องการได้มีการนำหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robots หรือ AMRs) เข้ามาทดแทนแรงงานคน แต่ก็ยังมีข้อกังขาว่าการคืนทุนของ AMRs จะรวดเร็วและคุ้มค่าหรือไม่ บทความนี้จะยกเคสสมมุติของต่างประเทศในการแจกแจงต้นทุน และพิจารณาศักยภาพในการคืนทุน (ROI) ของ AMRs 

 

 

อัตราการคืนทุนของ AMRs

ตารางนี้เป็นการจำลองสถานการณ์การลงทุน AMRs ในประเทศสหรัฐฯ โดยนำมาใช้ในการทำงานเบิกจ่ายแบบ goods-to-person หรือ robot-to-goods ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 10 คน โดยในตารางนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เชื่อมระบบกับ WMS การพัฒนาระบบ การทดสอบ การอบรมและอื่นๆ

 

อัตราส่วน AMRs ต่อเจ้าหน้าที่

AMRs 3 ตัว พนักงาน 1 คน

AMRs 4 ตัว พนักงาน 1 คน
จำนวน AMRs ต่อพนักงาน10 คน 30 ตัว 40 ตัว
มูลค่าลงทุนของ AMRs ทั้งหมด* (มูลค่า $30,000 ต่อตัว) $900,000 $1,200,000
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา (ประมาณ 20% จากมูลค่าลงทุน) $180,000 $240,000
ค่าใช้จ่ายรวม 5 ปี (ค่าบำรุงรักษา x 5 + มูลค่าลงทุน) $1,800,000 $2,400,000
ประหยัดค่าใช้จ่ายพนักงานต่อปี เทียบกับผลิตภาพงานที่เพิ่มขึ้น 2 เท่า $350,000 (5 ปี) $350,000 (8 ปี)


 

จากตารางข้างต้น เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของการติดตั้ง AMRs กับการประหยัดค่าแรงงานคนลง ซึ่งจะอยู่ที่ 35,000 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี (รายได้ 17.50 เหรียญต่อชม. รวมสวัสดิการ) และประเมินเวลาในการคืนทุนทั้งหมด 100% จากศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น 2 เท่าและ 3 เท่า เมื่อเทียบกับศูนย์กระจายสินค้าปกติ

หากคิดที่ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 2 เท่า (เบิกจ่ายเร็วขึ้น 100% ต่อ 1 ชม.) โดยอิงพนักงานเบิกจ่าย 20 คนและไม่มี AMRs เลย เทียบกับพนักงานเบิกจ่าย 10 คนที่ใช้ AMRs ในกรณีนี้ระยะเวลาคืนทุน 100% จะนานกว่า 5 ปี

หากคิดที่ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 3 เท่า (เบิกจ่ายเร็วขึ้น 200% ต่อ 1 ชม.) โดยอิงพนักงานเบิกจ่าย 30 คนและไม่มี AMRs เลย เทียบกับพนักงานเบิกจ่าย 10 คนที่ใช้ AMRs ในกรณีนี้ระยะเวลาคืนทุน 100% จะลดลงเหลือเพียง 1.5-3 ปีเท่านั้น โดยอาจประผันตามจำนวน AMRs ต่อพนักงานเบิกจ่าย

ตัวเลขดังกล่าวเป็นการประมาณการโดยไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นการติดตั้งและเชื่อมระบบ รวมถึงการว่าจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลการซ่อมบำรุง

 

ระบบ AMRs จะให้ประโยชน์ได้เต็มที่กับคลังสินค้าที่มีจำนวน SKU มากๆ

ในการพิสูจน์ความคุ้มค่าของระบบ AMRs ต้องอยู่ในเงื่อนไขว่าคลังต้องมีปริมาณงานที่มาก ระบบ AMRs ต้องสามารถตอบโจทย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งก็คือการลดเวลาการทำงานของบุคลากรที่ต้องใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังจุดต่างๆในคลังสินค้า และให้บุคลากรสามารถอยู่ประจำสถานีเบิกจ่ายสินค้าได้

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้าก็คือ จำนวน SKU คือยิ่งมีจำนวน SKU มากเท่าไหร่ การเดินทางไปยังจุดต่างๆเพื่อเบิกจ่ายก็จะใช้เวลามากขึ้นเท่านั้น การที่ระบบ AMRs จะสามารถส่งผลในการลดเวลาเดินทางได้อย่างมีนัยยะสำคัญนั้น คลังสินค้าควรจะต้องเป็นระดับกลางหรือใหญ่และมีจำนวน SKU มาก หากเป็นคลังขนาดเล็กที่มี SKU น้อย ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางเพื่อเบิกจ่ายแต่ละจุดน้อย การนำ AMRs มาใช้ จะไม่ส่งผลให้ระยะเวลาการเดินทางลดลงอย่างเห็นได้ชัดพอที่จะพิสูจน์ความคุ้มค่าของการนำ AMRs มาใช้ และดูไม่คุ้มกับการลงทุน
 

ปิดท้าย

ไม่ว่าหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMRs) จะเหมาะกับการทำงานของธุรกิจของคุณหรือไม่ อาจจะต้องวิเคราะห์รายละเอียดเนื้องานของธุรกิจควบคู่ไปด้วย การนำเสนอระบบ AMRs จำเป็นต้องมีการทำ Proof of Concept เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงาน รวมไปถึงความยืดหยุ่นและการต่อยอดระบบในอนาคตเพื่อพิจารณาเงินลงทุน หากสรุปจาก Proof of Concept แล้ว ผู้ให้บริการสามารถประยุกต์เพื่อนำไปลงในระบบจริงได้ทันที ช่วบประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงในการลงทุน