EP.1 ระบบจัดเก็บอัตโนมัติ ผู้ช่วยงานจัดเก็บที่ขับเคลื่อนสินค้าไม่ให้หยุดนิ่ง : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
EP.1 ระบบจัดเก็บอัตโนมัติ ผู้ช่วยงานจัดเก็บที่ขับเคลื่อนสินค้าไม่ให้หยุดนิ่ง

EP.1 ระบบจัดเก็บอัตโนมัติ ผู้ช่วยงานจัดเก็บที่ขับเคลื่อนสินค้าไม่ให้หยุดนิ่ง

นิยามของคำว่า “จัดเก็บ” กำลังถูกท้าทายด้วยบริบทใหม่ ไม่มีองค์กรไหนที่ต้องการให้สินค้าอยู่กับที่เป็นเวลานานๆ ระบบจัดเก็บอัตโนมัติสำหรับงานจัดส่งและงานผลิตได้มีการพัฒนาเพื่อให้สินค้าคงคลังเกิดความเคลื่อนไหว และเพื่อให้ทั้งสินค้าและองค์กรเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

 

ปัจจุบันระบบจัดเก็บอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การเข้าถึงตัวสินค้าที่รวดเร็ว แม่นยำ และจับต้องได้ ต้องเน้นเรื่องความยืดหยุ่นในการทำงาน ต้องสามารถขยับขยายไปยังงานใหม่ๆได้ เพิ่ม-ลดตามความต้องการของลูกค้า ณ เวลานั้นๆได้ และไม่จำเป็นต้องลงทุนเม็ดเงินจำนวนมากๆกับระบบใหญ่ๆภายในคราวเดียว ในบางกรณี ระบบอัตโนมัติอาจต้องถูกดัดแปลงเพื่อรองรับงานเพิ่มเติม เช่น สัดส่วนในการเบิกจ่ายสินค้าอยู่ที่ 10% และอาจเพิ่มเป็น 40-50% สำหรับรายการเดียว นอกจากนี้ตลาดปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ระบบจัดเก็บต้องสามารถรองรับการเบิกจ่ายสินค้า งานหยิบและจัดสินค้าแบบย่อยเป็นชิ้น หรือเป็นชั้นๆ มีความต้องการทั้งในการแตกสินค้าในแพลเลทออกเป็นกล่องๆเล็ก หรือรวมสินค้าเข้ามาเป็นแพลเลทเดียว 

 

เมื่อคลังสินค้าตัดสินใจที่จะใช้ระบบอัตโนมัติ ก็ต้องคัดเลือกว่าจะเพิ่มระบบใดเข้ามาบ้าง ซึ่งจะแตกต่างไปตามอุตสาหกรรมและตัวผลิตภัณฑ์ 

 

Layer Picking

ด้วยประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความยืดหยุ่นของระบบ จึงเหมาะสำกับศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ ที่พบปัญหาคำสั่งซื้อที่มีความถี่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม หรือ ช่วงเวลาเทศกาลที่มีความต้องการของสินค้าบาง SKU มากขึ้นกะทันหัน ระบบจะควบคุมหุ่นยนต์ยกของ (Gantry Robot) ผ่านระบบซอฟท์แวร์ชั้นสูงเพื่อเลือกสินค้าที่วางซ้อนกันอยู่ โดยใช้กำลังและความแรงของสูญญากาศที่ต่างกันตามชนิดของ SKU สามารถหยิบสินค้าได้ทุกชนิดที่ซ้อนกันในปริมาณมากแบบเป็นชั้นๆ ทั้งแบบทีละชั้น หลายๆชั้นพร้อมกัน หรือทั้งพาเลท ซึ่งตอบโจทย์เทรนด์ที่ปัจจุบันการเบิกจ่ายแบบแพลเลทแบบดั้งเดิมกำลังถูกทดแทนด้วยแพลเลทแบบหลายชั้น หรือแพลเลทที่สามารถบรรจุสินค้าที่มีความหลากหลายได้ 

 

 

 

 

Crate Picking System

ระบบนี้เหมาะสำหรับจัดการสินค้าปริมาณมากๆที่เก็บในลักษณะลัง ถัง ถาดพลาสติก หรือที่เก็บในรูปแบบซ้อนกันในแนวดิ่งได้หลากหลาย เช่น สินค้าด้านสุขภาพและความงาม สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม สามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังได้อย่างละเอียดแม่นยำ สินค้าจะเข้ามาในลักษณะลังที่ซ้อนๆกัน Gantry Robot จะหยิบลังเหล่านั้นวางไว้บนพื้น จากนั้นจะเลือกว่าจะหยิบต่อไป หรือเปลี่ยนไปสู่ระบบเลือกหยิบตามออร์เดอร์ โดยจะหยิบตามจำนวนคำสั่งซื้อจากลังที่วางบนพื้น เมื่อหยิบเสร็จ จะถูกเคลื่อนย้ายโดยสายพานลำเลียงขาออกไปสู่พื้นที่จัดส่ง ระบบอัตโนมัตินี้ถูกควบคุมโดยซอฟแวร์ชั้นสูง ช่วยให้ระบบเริ่มกระบวนการเลือกสินค้าล่วงหน้า ทำให้ขั้นตอนการจัดส่งสินค้ารวดเร็วขึ้น 

 

Goods-to-man Picking Solution

ระบบนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบที่ใช้คนทำงานทั้งหมดถึงหกเท่า เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก อาหาร และอีคอมเมิร์ซ สามารถเก็บสินค้าในลักษณะถุงหรือถัง ระบบนี้ประกอบด้วย การจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage - AS) และระบบเรียกคืนอัตโนมัติ (Retrieval System - RS) เป็น AS/RS ที่ใช้ Gantry Robot ทำงานร่วมกับอุปกรณ์หยิบสินค้าที่ติดตั้งระบบเคลื่อนย้ายแบบกระสวยรับส่ง และระบบสายพานลำเลียงความเร็วสูงเพื่อขนส่งสินค้าไปยังสถานีรับสินค้า โดยลังจะถูกจัดเก็บไว้ใต้ Gantry Robot และเมื่อ SKU นั้นๆถูกเรียกให้จัดส่ง ลังที่อยู่ใกล้ที่สุดจะถูกดึงออกมาวางไว้บนกระสวยรับส่ง กระสวยจะย้ายลังไปวางไว้บนสายพานลำเลียงที่จะป้อนสินค้าให้กับพนักงานที่สถานีสำหรับหยิบสินค้า

ระบบอัตโนมัติเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องนำมาใช้จนครบทุกกระบวนการถึงจะทำงานได้ และบ่อยครั้งจากมุมมองด้านต้นทุนและวิธีการดำเนินงาน การใช้คนทำงานยังอาจจะเหมาะสมมากกว่า วิธีที่ดีที่สุดคือนำระบบอัตโนมัติมาปรับใช้ในกระบวนการที่ทำด้วยคนอยู่เดิม และขยายระดับของการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้เมื่อธุรกิจโตขึ้น