COVID-19 กำลังพลิกโลกของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อย่างไร? : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
<p>บทสุดท้ายของ COVID-19 กำลังพลิกโลกของห่วงโซ่อุปทานอย่างไร?</p>

บทสุดท้ายของ COVID-19 กำลังพลิกโลกของห่วงโซ่อุปทานอย่างไร?

COVID-19 ส่งผลให้เกิดการ Shutdown ในเมืองอุตสาหกรรมทั่วประเทศจีน การลดการผลิตลงอย่างเฉียบพลันส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนในบางกลุ่มสินค้าอย่างรุนแรงขณะที่ปริมาณความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่จะสามารถผลิตได้ ปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip effect) ครั้งนี้ทำให้ห่วงโซ่อุปทานที่ชะงักงันอยู่แล้ว แย่ลงกว่าเดิม ไม่มีหลักประกันอะไรว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีก แต่เราจะรับมือได้ดีขึ้นอย่างไร มาดูกันในบทสุดท้ายของ COVID-19 กำลังพลิกโลกของห่วงโซ่อุปทานอย่างไร?

 

 

ห่วงโซ่อุปทานจะหลอมรวมเข้าสู่ระบบนิเวศน์ที่มีความยืดหยุ่นสูงขึ้น
ทุกวันนี้ห่วงโซ่อุปทานมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเมื่อหนึ่งถึงสองทศวรรษที่แล้ว ในทางทฤษฎีบริษัทฯแห่งหนึ่งอาจพึ่งพาซัพพลายเออร์ในหลายประเทศ แต่อย่าลืมว่าซัพพลายเออร์เหล่านั้นก็ต้องพึ่งพาชิ้นส่วนบางชิ้นจากประเทศจีน ตัวอย่างเช่น Apple Inc. ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ใน 43 ประเทศ ซึ่งทั้งหมดได้รับส่วนประกอบจากผู้รับจ้างผลิตตามสัญญาของ Apple ในประเทศจีน เป็นต้น การชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานโลกครั้งนี้ ส่งผลต่อทุกอุตสาหกรรมจนเกิดการเพิ่มขึ้นของเรือที่บรรทุกคอนเทนเนอร์ที่ว่างเปล่า (Blank Sailings) สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยกองเรือที่ไม่มีการใช้งานนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 2.04 ล้าน TEUs (เทียบเท่าขนาดตู้สั้น 20 ฟุต) หรือคิดเป็น 8.8% ของพื้นที่การขนส่งทางเรือทั่วโลก ซึ่งยังสูงกว่าช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2009

ผลเสียหายครั้งนี้ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของวิกฤตไวรัสโคโรน่าเท่านั้น หลายฝ่ายประมาณการณ์ว่าอาจจะลากยาวไปอีก 12-18 เดือน จากวิกฤตนี้เป็นเครื่องย้ำเตือนว่า องค์กรต้องเตรียมการบริหารห่วงโซ่อุปทานในยามวิกฤตเสมอ 

 

 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปมานในห้วงวิกฤต ผู้บริหารต้องมองเห็นภาพรวม ในบางอุตสาหกรรมอย่างการพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ หรือสินค้าเทคโนโลยีของ consumer รวมทั้งผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ได้เริ่มใช้ Dashboards ซึ่งแสดงให้เห็นสถานะของการผลิตและชิปเม้นท์ทั้งหมด มีการอัพเดทข้อมูลทุก 20 นาที เพื่อให้เห็นข้อมูลที่อัพเดทตลอดเวลา การใช้ Dashboards ลักษณะนี้เดิมใช้กันอยู่ในเพียงไม่กี่อุตสาหกกรรม แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไป จะกลายเป็น norm ของอุตสาหกรรมอื่นๆด้วย 

นอกจากนี้การใช้อุปกรณ์ที่ช่วยจำลองสถานการณ์เพื่อใช้ในพยากรณ์แนวโน้มก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารได้เป็นอย่างดี หากมีชิ้นส่วนใดที่สะดุดไปเพียงชิ้นเดียว ก็จะส่งผลถึงไลน์การประกอบทั้งหมด การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงต่างๆและวางแผนสำรองได้ดียิ่งขึ้น และเชื่อว่าการทดสอบภาวะวิกฤตในระบบห่วงโซ่อุปทานจะกลายเป็นแนวปฏิบัติใหม่เช่นกัน

ในอนาคตห่วงโซ่อุปทานจะเข้มแข็งอย่างแท้จริงเมื่อห่วงโซ่อุปทานจะหลอมรวมเข้าสู่ระบบนิเวศน์ที่มีความยืดหยุ่นสูงขึ้น คือเป็นห่วงโซ่ที่ซัพพลายของชิ้นส่วนต่างๆมีความสม่ำเสมอ ประสานสอดคล้องกัน และติดตามได้ในหลายภูมิภาพและผู้ขาย แต่ก็ยังสามารถรักษาระดับการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ได้ด้วย ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยแพลทฟอร์มระดับโลกที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง 5G, robotics, IoT และ blockchain มาช่วยเชื่อมต่อผู้ขายกับผู้ซื้อจำนวนมากๆในห่วงโซ่อุปทาน 

 

 

นอกจากนี้ เติบโตของธุรกิจ e-commerce ที่จะเติบโตมากขึ้นจนเกินกว่าที่จำนวนคนส่งของจะรองรับได้ไปมาก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการนำรถไร้คนขับและโดรนมาใช้ในการขนส่งมากยิ่งขึ้นจากอุปสงค์ด้านการขนส่งเพื่อตอบสนองความต้องการ เชื่อได้ว่า แพลทฟอร์ม B2B อย่าง Amazon และ Alibaba จะเดินหน้าในเรื่องนี้และแข่งขันกัน เพื่อเป็นเจ้าของระบบนิเวศน์ของห่วงโซ่อุปทานชั้นสูงนี้ในทศวรรษหน้า

 

 

บทสรุป
เรากำลังได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แล้ว คำว่าโลกาภิวัฒน์ในรูปแบบที่เรารู้จักในโลกยุคก่อน COVID-19 กำลังจะจบลงแล้ว ทิศทางการสรรหาสินค้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป อนาคตต้องอาศัยการหลอมรวมกันในระดับภูมิภาค ทั้งการสรรหาที่กระจายความเสี่ยง ทีมงานที่มีความยืดหยุ่น เทคโนโลยีใหม่ และห่วงโซ่อุปทานที่ปรับตัวรับมือกับแรงปะทะได้ จากที่เห็นแล้วในวงการ healthcare ในไม่ช้าวงการอื่นๆก็จะต้องปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ก็ตาม 

 

แปลและเรียบเรียงจาก
https://www.entrepreneur.com/article/347669
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/covid-19-managing-supply-chain-risk-and-disruption.html
https://www.cnbc.com/2020/03/20/coronavirus-shocks-will-lead-to-massive-global-supply-chain-shuffle.html
https://benhamouglobalventures.com/news/a-post-covid-19-outlook-the-future-of-the-supply-chain/

โดยทีมงานสื่อสารการตลาด บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด