5 กฎเหล็ก ก่อนการลงทุนในระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
<p>กฎเหล็ก 5 ข้อ ที่ควรรู้ เพื่อประโยชน์จากการลงทุนในระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ</p>

กฎเหล็ก 5 ข้อ ที่ควรรู้ เพื่อประโยชน์จากการลงทุนในระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเป็นนวัตกรรมด้านห่วงโซ่อุปทานที่เติบโตรวดเร็วที่สุด เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมาก ทั้งยังช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความรวดเร็วในการจัดการสินค้าภายในคลัง และช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า แต่การที่จะดำเนินการให้สำเร็จและได้ประโยชน์จากการลงทุนสูงสุด ต้องยึดกฎเหล็ก 5 ข้อนี้ให้เป็นอย่างดี

 

 

  1. คิดให้ยาว ระบบอัตโนมัติที่ดีจะมีอายุงานสูงกว่า 25 ปีขึ้นไป ซึ่งโดยธรรมชาติจะไม่สามารถคืนทุนให้องค์กรได้ในชั่วข้ามคืน ระยะคืนทุนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระหว่าง 3-5 ปี ซึ่งหลังจากนั้น จะเป็นกำไรที่คืนมาในรูปของค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ลดลงเป็นอย่างมาก
  2. พิจารณาซื้อระบบที่มีคุณภาพสูง การเลือกใช้ระบบที่ราคาต่ำกว่าในตอนต้น อาจเป็นภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลในภายหลัง เพราะคุณจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการซ่อมแซม และงานเสียหายจากการต้องหยุดทำงาน
  3. เรียกหาผู้ชำนาญการ การที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นระบบคลังสินค้าอัตโนมัติให้สำเร็จลุล่วงได้ ต้องใช้ผู้ชำนาญการและพนักงานที่ต้องใช้งานระบบเข้ามาร่วมในโครงการตั้งแต่ต้น
  4. ตั้งงบการบำรุงรักษา ต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่า การซ่อมบำรุงไม่ใช่เรื่องที่ทำปีละครั้ง แต่เป็นการทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามข้อกำหนดของผู้ผลิต การซ่อมบำรุงเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดโอกาสเสียเวลาได้เป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับการซ่อมเครื่องที่เสียเพราะไม่ได้รับการซ่อมบำรุงตามเวลาที่กำหนด การพยายามใช้งานชิ้นส่วนสิ้นเปลืองเกินระยะเวลาที่กำหนดของอาจสร้างความเสียหายมากกว่าที่คิด
     
  5. หาคู่ค้าที่ใช่ บริษัทที่เข้ามานำเสนอระบบอัตโนมัติให้กับคุณควรเข้าใจระบบการทำงานของคุณอย่างแท้จริง และสามารถแนะนำระบบที่คุ้มค่า ตรงความต้องการของคุณให้มากที่สุด สามารถนำเสนอ Solution เฉพาะทางภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ 

 

การเลือกจับมือกับบริษัทที่ใช่และเข้าใจในเนื้องานอย่างแท้จริงจะช่วยตอบโจทย์ขององค์กรคุณและขับเคลื่อนให้ธุรกิจของคุณรุดหน้าไปสู่อนาคต สนใจระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ติดต่อได้ที่ฝ่ายขายระบบคลังสินค้าอัตโนมัติและชั้นวางสินค้า 02-096-9898 ต่อ 1303 & 1504  หรือ wa@jenbunjerd.com

 

 

*สื่อโฆษณา/ชิ้นงาน ข้อความในบทความนี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

The commercial, including articles and artworks shown is an intellectual property of Jenbunjerd Co.,Ltd.
Unauthorized reproduction is prohibited and may subject to criminal prosecution.