10 สัญญาณเตือน ถึงเวลาที่คลังสินค้าของคุณควรนำระบบอัตโนมัติมาใช้! : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

 • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
 • info@jenbunjerd.com
 • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
<p>ถึงเวลาแล้วหรือยัง.. ที่คุณต้องอัพเกรดเป็นระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ?</p>

ถึงเวลาแล้วหรือยัง.. ที่คุณต้องอัพเกรดเป็นระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ?

ประสิทธิภาพของคลังสินค้าถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จอีกอย่างในการประกอบธุรกิจ หากคุณพบสัญญาณเตือนเหล่านี้ในงานบริหารคลังสินค้า คุณควรพิจารณาใช้ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ หรือ Automated Storage/Retrieval System (AS/RS) ในคลังของคุณ  

 1. พื้นที่คลังสินค้าไม่เพียงพอ ไม่สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจแล้ว    
 2. คุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การจัดการสินค้าคงคลังที่ดีกว่านี้ และต้องการผลิตผลที่สูงขึ้น
   
 3. ต้นทุนด้านค่าแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แรงงานหายากขึ้น และการรักษาพนักงานที่ดีเริ่มมีความท้าทายมากขึ้น
   
 4. คนงานของคุณใช้เวลาเติมเต็มสินค้านานพอๆกับการเบิกจ่าย 
   
 5. คนงานของคุณเสียเวลาเดินไปเบิกจ่ายและค้นหาสินค้านาน
   
 6. อัตราความผิดพลาดจากการเบิกจ่ายเพิ่มสูงขึ้น (ระบบ AS/RS ที่ใช้งานร่วมกับระบบเบิกจ่ายแบบ Pick-to-Light ช่วยให้พนักงานเบิกจ่ายสินค้าได้ถูกต้อง แม่นยำถึง 99.9%)
   
 7. อัตราสินค้าเสียหายจากการจัดเก็บเพิ่มสูงขึ้น 
   
 8. หาสินค้าไม่เจอ สินค้าวางผิดตำแหน่ง สูญหาย เสียหาย เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
   
 9. ไม่สามารถรับมือช่วงขายดีที่มีปริมาณงานที่เพิ่มสูงขึ้นได้ 
   
 10. อัตราการเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บจากงานเบิกจ่ายเพิ่มสูงขึ้น
   

หากสนใจรับคำปรึกษาจากมืออาชีพด้านคลังสินค้าอัตโนมัติหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่ม Contact ด้านล่าง

 

 

*สื่อโฆษณา/ชิ้นงาน ข้อความในบทความนี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

The commercial, including articles and artworks shown is an intellectual property of Jenbunjerd Co.,Ltd.
Unauthorized reproduction is prohibited and may subject to criminal prosecution.