การใช้ Automated Guided Vehicles (AGVs) ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
<p>หากคุณกำลังพิจารณาว่า ควรนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการทำงานดีหรือไม่ ? </p>

หากคุณกำลังพิจารณาว่า ควรนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการทำงานดีหรือไม่ ? 

หากคุณกำลังพิจารณาว่า ควรนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการทำงานดีหรือไม่ ระบบ AGVs จะเหมาะกับองค์กรของคุณหรือไม่ ก็ต้องลองพิจารณาข้อดีต่างๆ ก่อน ข้อดีอันดับต้นๆ ของการใช้ระบบ AGVs ก็คือช่วยลดค่าใช้จ่าย แต่จะมีค่าใช้จ่ายด้านใดบ้าง ลองพิจารณาดูกัน

 

1) AGVs ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ

จุดเด่นที่ชัดที่สุดจากการนำ AGVs มาใช้ก็คือ การลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน เพราะเป็นการเข้ามาทดแทนแรงงานปัจจุบันและการจ้างงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ในด้านการลงทุน ถึงแม้ว่ามีมูลค่าสูงก็จริง แต่สิ่งที่องค์กรจะได้รับคือ การลดค่าใช้จ่ายต่อเนื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ทั้งเงินเดือน สวัสดิการ เงินเกษียณอายุ วันหยุด วันลา ค่าล่วงเวลา ฯลฯ การลงทุนกับระบบ AGVs จึงถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง เพราะ AGVs ทำงานได้ทั้งวันทั้งคืน ทำให้คืนทุนได้ในเวลาไม่นาน และหลังจากคืนทุนแล้ว การใช้งานหลังจากนั้นคือ ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นล้วนๆ และจะเพิ่มมากขึ้นตามกาลเวลาที่ผ่านไป (ไม่รวมค่าบำรุงรักษา ค่าซ่อม และค่าไฟฟ้า)

2) AGVs ช่วยลดค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมความเสียหายภายในคลังและตัวสินค้า

อุบัติเหตุและความผิดพลาดจากการทำงานทำให้เกิดค่าใช้จ่าย ทั้งสินค้าที่ไม่สามารถจำหน่ายได้แล้ว และอุปกรณ์หรือสถานที่ของบริษัทที่เกิดความเสียหายและต้องซ่อมแซม ด้วยความสามารถของ AGVs ที่มีทั้งอุปกรณ์ทั้งเซ็นเซอร์ เลเซอร์ และตัวกล้อง คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่า จะไม่เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

3) AGVs ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในที่ทำงานและลดต้นทุนการทำงาน

การใช้ AGVs จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในที่ทำงานได้หลายทาง จากการลดการใช้คนก็เป็นการลดต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแล้ว AGVs ยังสามารถทำงานที่เป็นอันตรายต่อคนงานได้ด้วย เช่นการเคลื่อนย้ายสารอันตราย มีน้ำหนักมาก หรือในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด นอกจากนี้ AGVs ยังทำงานด้วยความเร็วสม่ำเสมอ นุ่มนวล มีการควบคุมความเร็วสูงสุด ขณะที่คนขับรถฟอร์คลิฟท์อาจขับเร็วและเป็นอันตรายกับเพื่อนร่วมงาน การใช้ AGVs ช่วยลดอุบัติเหตุในที่ทำงาน และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเบี้ยประกันด้วย

4) AGVs มีราคาย่อมเยากว่าระบบอัตโนมัติที่ตายตัว

ในหลายกรณี AGVs ทำงานหลายๆอย่างได้เหมือนกับระบบอัตโนมัติแบบตายตัวเช่น คอนเวย์เยอร์ แต่ระบบแบบตายตัวจะมีค่าดำเนินการติดตั้งสูง และระหว่างการลงระบบมักส่งผลกระทบต่อการทำงาน รวมทั้งใช้เวลานานกว่าระบบจะเข้าที่ และบ่อยครั้งที่จะไม่สามารถปฏิบัติงานได้เลยในช่วงการลงระบบ ในทางตรงกันข้าม AGVs มีค่าดำเนินการติดตั้งระบบที่ย่อมเยากว่า ติดตั้งได้รวดเร็ว ง่ายดายกว่า และที่สำคัญคือไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ในทางปฏิบัติ โดยทั่วไปหน้างานควรจะต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานตามสถานการณ์ได้ สำหรับระบบตายตัวนั้น เมื่อติดตั้งแล้ว จะปรับเปลี่ยนได้ยากมาก ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงด้วย ขณะที่ AGVs สามารถปรับโปรแกรมใหม่เพื่อปฏิบัติงานตามเส้นทางใหม่ได้อย่างง่ายดาย

5) AGVs ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค

ประโยชน์หลักข้อหนึ่งของ AGVs คือสามารถปฏิบัติงาน 24/7 และในสภาพการทำงานที่มนุษย์ทำงานได้ลำบาก ซึ่งในที่สุดแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนโดยรวม องค์กรที่เพิ่ม AGVs เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานจะสามารถลดค่าสาธารณูปโภคได้ เพราะ AGVs สามารถปฏิบัติงานได้ในอุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัด (ช่วยประหยัดค่าปรับอากาศร้อน-เย็น) รวมทั้งในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ (ช่วยประหยัดค่าไฟ)

6) AGVs ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง

เมื่อเชื่อมต่อกับระบบบริหารคลังสินค้า AGVs สามารถติดตามระดับสินค้าคงคลังได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้คนงานนับสต็อกสินค้า เมื่อระดับสินค้าคงคลังมีความแม่นยำมากขึ้น ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายการสั่งสินค้ามาเกินความจำเป็น

 

 

*สื่อโฆษณา/ชิ้นงาน ข้อความในบทความนี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

The commercial, including articles and artworks shown is an intellectual property of Jenbunjerd Co.,Ltd.
Unauthorized reproduction is prohibited and may subject to criminal prosecution.