กลยุทธ์ Fulfillment เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากวิกฤต Covid-19 : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

 • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
 • info@jenbunjerd.com
 • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
<p>กลยุทธ์ด้าน fulfillment จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร?</p>

กลยุทธ์ด้าน fulfillment จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร?

วิกฤต Covid-19 สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ E-Commerce เป็นประวัติการณ์ แต่ความต้องการที่สูงขึ้นจะทำให้เกิดการตึงเครียดในศูนย์กระจายสินค้าทั้งระบบ จากข้อมูลสถิติพฤติกรรมผู้บริโภคที่ได้นำเสนอไปในตอนที่แล้ว (เมื่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ชะงักงัน ผู้บริโภคจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไร จากวิกฤต Covid-19) กลยุทธ์ด้าน fulfilment ในระยะยาวที่จะช่วยให้องค์กรตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร้รอยต่อควรต้องเป็นอย่างไร

หลังจากการระบาดใหญ่สงบลง และพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป องค์กรยังคงต้องสามารถตอบสนองในด้านเหล่านี้

 • สินค้ามีพร้อมสำหรับการซื้อในสาขา และการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และไปรับสินค้าที่ร้านเอง (BOPIS)

 

 

 • สนับสนุนการสั่งซื้อแบบ E-commerce ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยต้องตอบสนองคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็วและมีกำไร 
 • ให้ทางเลือกในการคืนสินค้ากับลูกค้า ที่ทำได้ง่ายและฟรี

และกลยุทธ์ Omni-channel และ Micro-Fulfilment คือคำตอบ 

1. สร้างหรือดัดแปลงศูนย์กระจายสินค้าให้เป็นทั้งศูนย์เก็บ-แพ็ค-ส่งขนาดเล็กที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เพื่อรองรับกระบวนการต่างๆรวมถึง: 

 • การหยิบสินค้าแบบเต็มกล่อง/ลัง (Full Case-Picking) 
 • การหยิบสินค้าแบบเต็มพาเลท (Full Pallet-Picking) 
 • การส่งผ่านสินค้าเข้าคลัง (Cross-Docking) สำหรับการเติมเต็มสินค้า
 • คำสั่งซื้อรายบุคคล (แต่ละรายการ) สำหรับ E-commerce
 • การให้บริการคืนสินค้า

2. ใช้ประโยชน์จากคลังย่อย (Micro-Fulfillment Center หรือ MFC) เพื่อตอบสนองการสั่งซื้อแบบ E-commerce และ BOPIS เพียงแค่หนึ่งคลังย่อยก็สามารถให้บริการได้หลายสาขาในพื้นที่โดยรอบ เป้าหมายของ MFC คือ

 

 

 • ลดต้นทุนการส่งมอบสินค้า
 • ตอบสนองคำสั่งซื้อได้เร็วขึ้น 
 • ลดต้นทุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 • ใช้พื้นที่ร้านค้าที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์
 • รวบรวมคำสั่งซื้อหลายรายการ 
 • ส่งมอบคำสั่งซื้อจาก E-commerce 
 • เก็บสต็อกได้มากถึง 15,000 SKUs / หรือเก็บจำนวน SKUs ได้มากขึ้น หรือในปริมาณที่สูงขึ้น
 • ลดการพึ่งพาบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการในการช้อปปิ้งตามความต้องการของบุคคล
 • ดำเนินการตามคำสั่งซื้อภายในไม่กี่นาที

ดังนั้นในการดำเนินกลยุทธ์ Omni-channel และ Micro-Fulfilment ควรต้องพิจารณาการใช้ระบบอัตโนมัติ เนื่องจากการจัดการกับคำสั่งซื้อจาก Omni-channel พร้อมกับคำสั่งซื้อจาก E-commerce ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ในภาวะการขาดแคลนแรงงาน จะไม่สามารถตอบสนองให้ลูกค้าพึงพอใจได้โดยที่ไม่ใช้ระบบอัตโนมัติบางประเภทเลย ระบบอัตโนมัติจะช่วยให้ผู้ค้าปลีกจัดการกับภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

แปลและเรียบเรียงจาก
https://www.bastiansolutions.com/blog/how-covid-19-will-permanently-change-your-omni-channel-supply-chain/
โดยทีมงานสื่อสารการตลาด บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด

 

 

*สื่อโฆษณา/ชิ้นงาน ข้อความในบทความนี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

The commercial, including articles and artworks shown is an intellectual property of Jenbunjerd Co.,Ltd.
Unauthorized reproduction is prohibited and may subject to criminal prosecution.