กลยุทธ์ Fulfillment เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากวิกฤต Covid-19 : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

 • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
 • info@jenbunjerd.com
 • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
<p>กลยุทธ์ด้าน fulfillment จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร?</p>

กลยุทธ์ด้าน fulfillment จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร?

วิกฤต Covid-19 สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ E-Commerce เป็นประวัติการณ์ แต่ความต้องการที่สูงขึ้นจะทำให้เกิดการตึงเครียดในศูนย์กระจายสินค้าทั้งระบบ จากข้อมูลสถิติพฤติกรรมผู้บริโภคที่ได้นำเสนอไปในตอนที่แล้ว (เมื่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ชะงักงัน ผู้บริโภคจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไร จากวิกฤต Covid-19) กลยุทธ์ด้าน fulfilment ในระยะยาวที่จะช่วยให้องค์กรตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร้รอยต่อควรต้องเป็นอย่างไร

หลังจากการระบาดใหญ่สงบลง และพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป องค์กรยังคงต้องสามารถตอบสนองในด้านเหล่านี้

 • สินค้ามีพร้อมสำหรับการซื้อในสาขา และการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และไปรับสินค้าที่ร้านเอง (BOPIS)

 

 

 • สนับสนุนการสั่งซื้อแบบ E-commerce ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยต้องตอบสนองคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็วและมีกำไร 
 • ให้ทางเลือกในการคืนสินค้ากับลูกค้า ที่ทำได้ง่ายและฟรี

และกลยุทธ์ Omni-channel และ Micro-Fulfilment คือคำตอบ 

1. สร้างหรือดัดแปลงศูนย์กระจายสินค้าให้เป็นทั้งศูนย์เก็บ-แพ็ค-ส่งขนาดเล็กที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เพื่อรองรับกระบวนการต่างๆรวมถึง: 

 • การหยิบสินค้าแบบเต็มกล่อง/ลัง (Full Case-Picking) 
 • การหยิบสินค้าแบบเต็มพาเลท (Full Pallet-Picking) 
 • การส่งผ่านสินค้าเข้าคลัง (Cross-Docking) สำหรับการเติมเต็มสินค้า
 • คำสั่งซื้อรายบุคคล (แต่ละรายการ) สำหรับ E-commerce
 • การให้บริการคืนสินค้า

2. ใช้ประโยชน์จากคลังย่อย (Micro-Fulfillment Center หรือ MFC) เพื่อตอบสนองการสั่งซื้อแบบ E-commerce และ BOPIS เพียงแค่หนึ่งคลังย่อยก็สามารถให้บริการได้หลายสาขาในพื้นที่โดยรอบ เป้าหมายของ MFC คือ

 

 

 • ลดต้นทุนการส่งมอบสินค้า
 • ตอบสนองคำสั่งซื้อได้เร็วขึ้น 
 • ลดต้นทุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 • ใช้พื้นที่ร้านค้าที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์
 • รวบรวมคำสั่งซื้อหลายรายการ 
 • ส่งมอบคำสั่งซื้อจาก E-commerce 
 • เก็บสต็อกได้มากถึง 15,000 SKUs / หรือเก็บจำนวน SKUs ได้มากขึ้น หรือในปริมาณที่สูงขึ้น
 • ลดการพึ่งพาบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการในการช้อปปิ้งตามความต้องการของบุคคล
 • ดำเนินการตามคำสั่งซื้อภายในไม่กี่นาที

ดังนั้นในการดำเนินกลยุทธ์ Omni-channel และ Micro-Fulfilment ควรต้องพิจารณาการใช้ระบบอัตโนมัติ เนื่องจากการจัดการกับคำสั่งซื้อจาก Omni-channel พร้อมกับคำสั่งซื้อจาก E-commerce ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ในภาวะการขาดแคลนแรงงาน จะไม่สามารถตอบสนองให้ลูกค้าพึงพอใจได้โดยที่ไม่ใช้ระบบอัตโนมัติบางประเภทเลย ระบบอัตโนมัติจะช่วยให้ผู้ค้าปลีกจัดการกับภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

แปลและเรียบเรียงจาก
https://www.bastiansolutions.com/blog/how-covid-19-will-permanently-change-your-omni-channel-supply-chain/
โดยทีมงานสื่อสารการตลาด บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด