มารู้จัก AS/RS ระบบอัจฉริยะเปลี่ยนคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพเต็มกำลัง : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
<p>การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติ ตอบโจทย์ธุรกิจคุณอย่างไร?</p>

การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติ ตอบโจทย์ธุรกิจคุณอย่างไร?

ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ หรือ Automated Storage/Retrieval System (AS/RS) เป็นคลังสินค้าที่จัดเก็บสินค้าแนวราบเต็มพื้นที่ และใช้พื้นที่ในอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กับโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System) และโปรแกรมการจัดการเครื่องจักร WCS (Warehouse Control System) ที่มีความแม่นยำสูง และใช้ชั้นวางจัดเก็บสินค้าในแนวสูง (High Bay Racking) จึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้สูงสุด โดยสามารถใช้พื้นที่เฉลี่ย 95% ของพื้นที่ในการจัดเก็บบนชั้นวางทั้งหมด เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่ต้องการเพิ่มปริมาณในการจัดเก็บมากขึ้น สามารถรับมือกับการจัดเก็บ-เบิกจ่ายสินค้าเข้าออกเป็นปริมาณมากได้ดีเยี่ยม รวดเร็วและแม่นยำ สามารถลดความซับซ้อนในการบริหารสินค้าที่มี SKU มากๆ ในคลังสินค้าขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถเข้าถึงสินค้าทันทีโดยระบบอัตโนมัติ 100% ระบบ AS/RS สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารคลังสินค้า คืนทุนได้อย่างรวดเร็ว โดยมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20-30 ปี และอัตราคืนทุน IRR มากกว่า 20%

 

 

ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) ทำงานโดยการนำเครื่องจักรอัตโนมัติ อุปกรณ์ต่างๆ และซอฟต์แวร์มาทำงานร่วมกัน ส่วนประกอบหลักได้แก่ 

 

 

  1. ชั้นวาง สำหรับจัดเก็บสินค้าในแนวสูง สำหรับสินค้าที่เน้นความต้องการการจัดเก็บเป็นจำนวนมาก สามารถใช้ระบบ AS/RS ที่มีชั้นวางแบบความลึกสองแพลเลท (Double Deep) เพื่อเพิ่มปริมาณในการจัดเก็บได้
  2. เครนอัตโนมัติ (Storage and Retrieval Machine หรือ SRM หรือ Stacker Crane) ที่วิ่งในรางหรือช่องทางระหว่างชั้นวาง ทำหน้าที่จัดเก็บหรือเบิกจ่ายสินค้าจากชั้นวาง
  3. ระบบสายพานลำเลียง (Conveyor) เคลื่อนย้ายสินค้าไปกลับระหว่างระบบ AS/RS และลานโหลด
  4. ระบบควบคุมและสั่งการ (Warehouse Control System หรือ WCS) ควบคุม ติดตาม และบริหารจัดการทุกการเคลื่อนที่ของสินค้าและอุปกรณ์ และระบบบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management System หรือ WMS)
  5. ระบบหุ่นยนต์ (Robotics Systems) เป็นส่วนต่อขยายของระบบ AS/RS เดิมโดยทำงานร่วมกับ WES/WCS ในการเบิกจ่ายสินค้าแบบกล่อง (Cases) 

 

 

 

ในตอนต่อไปเราจะพาคุณไปทำความเข้าใจทำความรู้จักประเภทต่างๆ ของระบบ AS/RS