จากวันนั้น..จนวันนี้ คุณว่าโลจิสติกส์เปลี่ยนไปขนาดไหน ? : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
<p>โลจิสติกส์ที่เรารู้จักกันเปลี่ยนไปแค่ไหนจากในอดีต</p>

โลจิสติกส์ที่เรารู้จักกันเปลี่ยนไปแค่ไหนจากในอดีต

จากวันนั้น..จนวันนี้ คุณว่าโลจิสติกส์เปลี่ยนไปขนาดไหน ?

            การจัดการโลจิสติกส์ นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งในหลากหลายธุรกิจ เพราะเมื่อมีสินค้าต้องการส่งถึงผู้บริโภค ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าองค์กรที่มีระบบโลจิสติกส์ที่ดี ย่อมได้เปรียบกว่าองค์กรที่ไม่เห็นความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ และหลาย ๆ ธุรกิจเองก็มีการพุ่งเป้าด้านการลดต้นทุนทางนี้เป็นหลัก ไม่เว้นแม้กระทั่งธุรกิจในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอุตสาหกรรมอย่างญี่ปุ่น เรามาดูกันดีกว่าโลจิสติกส์ หรือระบบการจัดการการส่งสินค้า ที่เราคุ้นเคยกันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนจากในอดีต

1801-1869    

จุดกำเนิดโลจิสติกส์

ต้องย้อนกลับไปสมัยที่บรรพบุรุษเราเริ่มเก็บสะสมอาหารไว้ในถ้ำ ตุนเผื่อไว้ในช่วงหน้าหนาว กระบวนการนี้ได้ทำส่งต่อกันมาเรื่อย ๆ จากรุ่นสู่รุ่น โดยพัฒนาวิธีการกักเก็บเรื่อยมาตามระยะเวลาที่ล่วงเลยไปนับหลายร้อยปี โดยเฉพาะการเคลื่อนพลหรือเสบียงสำหรับการทำศึกสงครามต่างๆ กระทั่งปลายศตวรรษที่ 19 ประเทศต่างๆ  เริ่มอยากได้ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป จึงทำให้พวกเขาเริ่มหาวิธีการลดรายจ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม และเริ่มพัฒนาศักยภาพ "โลจิสติกส์" ให้เติบโตยิ่งขึ้น

1870  

ว่าด้วยต้นกำเนิดของ " โลจิสติกส์"

อ้างอิงตามประวัติศาสตร์ คำว่า Logistical มาจากรากศัพท์ของกรีกคำว่า "Logis" ซึ่งหมายถึงการคำนวน และยังเชื่อกันอีกว่ามาจากคำว่า "Loger" ซึ่งเป็รากศัพท์จากฝรั่งเศสการเก็บ โดยเริ่มมาจากการขนส่งสินค้าทางการทหาร เพื่อสนับสนุนการรบ

1930  

โลจิสติกส์ ทางการทหาร

นี่เป็นยุคของจุดเริ่มต้นระบบการขนส่ง หรือโลจิสติกส์ทางทหาร เห็นได้ชัดเลยจากสงครามโลก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากในการเคลื่อนพลและยุทโธปกรณ์ต่างๆ และอุตสาหกรรมการผลิตก็ได้เริ่มต้นขึ้น

1950  

โลจิสติกส์เริ่มจำเป็น

ยุคนี้เป็นยุคของการผลิตสินค้าเป็นหลัก โดยเฉพาะการผลิตแบบใช้สายพานลำเลียง (Assembly Lines) ไม่ว่าจะฝ่ายคลังสินค้า หรือฝ่ายขนส่ง ต้นทุนในกระบวนการกระจายสินค้าสูงขึ้น โลจิสติกส์ก็ยิ่งมีบทบาทสำคัญมากขึ้น

1956  

คอนเทนเนอร์เข้าสู่วงการโลจิสติกส์

สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้บรรจุสินค้าข้ามน้ำ ข้ามทะเลอย่าง คอนเทนเนอร์ ได้เดบิวต์เข้ามาในวงการขนส่ง และก็บู้มมมมม!! กลายเป็นที่นิยมในวงการเลยทีเดียว

1965  

บริษัทต่าง ๆ เริ่มเห็น "โลจิสติกส์" เป็นสิ่งสำคัญ

ในช่วงนี้เริ่มมีการประสานงานในการกระจายสินค้าแต่ยังขาดผู้รับผิดชอบด้านคลังสินค้านั่นทำให้บริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ เริ่มหาทางพัฒนาเพิ่มเติมให้กิจกรรมโลจิสติกส์มากขึ้น

1965 – 1979

 ผู้บริโภคเข้าถึงโลจิสติกส์

ช่วงนี้ลูกค้าเริ่มมีความต้องการบริการสูงขึ้น เริ่มมองหาบริการทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ โดยผู้ผลิตเองก็เริ่มพิจารณาเรื่องกำไร การลดต้นทุน ผลตอบแทนของการลงทุน มุ่งเน้นต่อการลงทุนในสินทรัพย์และการจัดการมากขึ้น

1985

คำจำกัดความจาก สภาการจัดการโลจิสติกส์แห่งสหรัฐอเมริกา

The Council of Logistics Management (CLM) หรือสภาการจัดการโลจิสติกส์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้นิยามคำว่า "โลจิสติกส์" ไว้ว่า “กระบวนการในการวางแผน ดำเนินการ และควบคุมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการไหล การจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าคงคลังในกระบวนการ สินค้าสำเร็จรูป และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการใช้งาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค”

1990

ความก้าวหน้าของโลจิสติกส์

ยุคนี้เริ่มที่จะมีการขยายธุรกิจเป็นแบบธุรกิจข้ามชาติมากขึ้น และเริ่มมีระบบสหภาพแรงงาน พนักงานมีการเจรจาต่อรองอย่างรุนแรง ยุคนี้ผู้บริหารเริ่มมองเรื่องการจัดการซัพพลายเชนมากขึ้น แต่ปัญหาในยุคนี้ คือ ไม่มีใครสามารถมองภาพของความต้องการสินค้าของลูกค้า รวมถึงระดับสินค้าคงคลังตลอดซัพพลายเชนได้ชัดเจน

ก้าวล่วงมาจนปลายศตวรรษที่ 20 บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างได้รับผลประกอบการมากกว่าเดิม ในขณะที่รายจ่ายในการผลิตก็ลดลง มากกว่าบริษัทเล็ก ๆ หรือพวกบริษัทรายย่อย เทคโนโลยีก็เริ่มเข้ามามีบทบาท ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการผลิตและขนส่ง บริการด้านโลจิสติกส์ต่าง ๆ อย่างพวกบริการรับ-ส่งพัสดุทางไกลก็ขยับขยายยิ่งขึ้น

1990 – ปัจจุบัน

โลจิสติกส์สมัยใหม่

ในยุคใหม่นี้ เริ่มมีการเอาระบบสารสนเทศเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างองค์กร โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความผิดพลาดด้านนำเข้าข้อมูล ซึ่งจะมีการนำเข้าข้อมูลครั้งเดียว ลดความซ้ำซ้อนของงาน ทำให้กระบวนการไหลลื่นมากขึ้น ทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยสนับสนุนด้านการจัดเก็บและขนส่งให้เป็นระบบ และรวดเร็วกว่าในอดีตอย่างมาก อาทิ สายพานลำเลียงแบบยืดหด Shuttle Rack หรือ ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ เป็นต้น

 

หากลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อ หรือสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขายอุปกรณ์ยกย้ายและอะไหล่ โทร. 02-096-9898 ต่อ 1202-1204 อีเมล mhe@jenbunjerd.com หรือ www.jenbunjerd.com