ทำความรู้จักประเภทต่างๆ ของระบบ AS/RS : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
<p>ระบบ AS/RS มีกี่แบบและแบบใดเหมาะกับงานแบบไหน? </p>

ระบบ AS/RS มีกี่แบบและแบบใดเหมาะกับงานแบบไหน? 

ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ หรือ Automated Storage/Retrieval System (AS/RS) มีรูปแบบหลักๆอยู่ 2 ประเภทคือ ระบบ Unit-Load AS/RS และ ระบบ Mini-Load AS/RS

 

ระบบ Unit-Load AS/RS

เป็นระบบที่รองรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากตั้งแต่ 0.5-2.5 ตัน ใช้ในการจัดเก็บสินค้าคงคลังแบบแพลเลท เป็นทางเลือกที่เหมาะกับคลังที่มีพื้นที่การจัดเก็บแพลเลทที่จำกัด แต่ต้องการการเบิกจ่ายที่มีความรวดเร็วสูง เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีการเข้าออกของแพลเลทสูงมาก หรือเป็นห้องเย็น หรือเป็นพื้นที่ที่ที่ดินมีราคาแพง ค่าแรงสูง เป็นต้น
ระบบ Unit-load AS/RS โดยทั่วไปจะประกอบด้วยชั้นวางแบบ narrow aisle ซึ่งเพิ่มความสูงได้มากกว่า 30 เมตร ชั้นวางจะอยู่ควบคู่ไปกับเครน ซึ่งเป็นตัวจัดเก็บและเบิกจ่ายแพลเลท เครนจะมี 2 แบบคือ เครนแบบอยู่กับที่ (Fixed-Aisle) และเครนแบบเคลื่อนไหว (Moveable-Aisle) โดยเครนแบบอยู่กับที่ ชั้นวางจะคั่นกลางด้วยช่องทางแคบๆ และเครนจะวิ่งไปมาระหว่างช่องทางดังกล่าวทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ เพื่อจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้า เครนจะถูกยึดติดกับช่องทางแต่ละช่อง ขณะที่เครนแบบเคลื่อนไหวจะทำงานเหมือนกับเครนแบบอยู่กับที่ จุดที่ต่างกันคือเครนไม่ได้ยึดติดอยู่กับช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ซึ่งทำให้เครนหนึ่งตัวสามารถรองรับได้หลายช่องทาง

 

 

ระบบ Mini-Load AS/RS

ใช้ในงานเบา เช่น การเคลื่อนย้ายลัง ถาด กล่อง โดยรับน้ำหนักได้มากที่สุดประมาณ 35 กก. เหมาะกับงานที่รองรับ SKU จำนวนมาก แต่มีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะติดตั้งชั้นวาง carton-flow แบบดั้งเดิมเพื่อให้มีช่องหยิบสำหรับแต่ละ SKU ระบบ Mini-load AS/RS สามารถใช้งานในลักษณะเป็นจุดพักคอย (Buffer) สามารถทำงานเป็นตัวจัดลำดับและปล่อยสินค้าเพื่อส่งต่อไปยังสถานีเบิกจ่ายและขึ้นแพลเลทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถเติมเต็มสินค้าในจุดเบิกจ่ายได้โดยอัตโนมัติเหมือน carton-flow 

 

 

ในตอนต่อไปเราจะพาไปทำความเข้าใจว่า AS/RS ทำงานอย่างไร และพัฒนาคลังสินค้าให้เหนือกว่าที่เคยได้อย่างไร