ระบบคลังสินค้าแบบรวมศูนย์ vs ระบบคลังสินค้าแบบกระจายคลังย่อย : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
<p>การจัดส่งและกระจายสินค้ามีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อ่านต่อ..</p>

การจัดส่งและกระจายสินค้ามีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อ่านต่อ..

การลดการรวมศูนย์ในการจัดส่งและกระจายสินค้ามีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่มีองค์กรไหนได้นำแนวทางนี้ไปปฏิบัติออกมาอย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร จริงๆแล้วมีแนวคิดดีๆมากมายที่บริษัทต่างๆได้นำมาใช้เพื่อช่วยให้จัดส่งสินค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทำให้การสั่งสินค้าออนไลน์สะดวกสบายขึ้นสำหรับผู้บริโภค แต่ก็ยังไม่มีโมเดลเฉพาะที่เป็นมาตรฐานให้ยึดถือปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ e-commerce มาดูกันว่าแนวทางใดจะเหมาะกับธุรกิจของคุณมากกว่า

เปรียบเทียบระหว่าง ระบบรวมศูนย์ กับ ระบบคลังสินค้าแบบกระจายคลังย่อย

การใช้ระบบคลังสินค้าแบบรวมศูนย์เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า มีข้อดีในเรื่องช่วยลดความผิดพลาด บริหารจัดการได้ง่าย เพราะเป็นเครือข่ายระบบปิดของตัวเอง ไม่เกิดตำแหน่งงานและอุปกรณ์ที่ซ้ำซ้อนกัน และประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะกับองค์กรที่มีสินค้า SKUs น้อย สามารถขนส่งสินค้าจากจุดเดียว และศูนย์กระจายสินค้าที่มีที่ตั้งที่ดี อยู่ในจุดยุทธศาสตร์และมีความเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง การขนส่งไปยังลูกค้าทุกรายจะมีการบริการที่มีความสม่ำเสมอกว่า

ส่วนระบบการลดการรวมศูนย์ในการจัดส่งและกระจายสินค้า หรือการใช้คลังย่อยหลายๆแห่ง จะเหมาะกับองค์กรที่มีลูกค้า กระจายในพื้นที่วงกว้าง การใช้คลังย่อยที่กระจายอยู่ในแต่ละภูมิภาคจะลดระยะทางขนส่งไปยังลูกค้า ทำให้ส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วกว่า ด้วยต้นทุนต่อเที่ยวที่ถูกกว่า มีความยืดหยุ่นมากกว่า ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่า และยังอาจปรับเป็นจุดรับสินค้าได้ กรณีลูกค้าต้องการไปรับสินค้าเอง ซึ่งก็เป็นแนวโน้มที่ได้รับความนิยมเช่นกัน

การมีคลังย่อยหลายแห่งทำให้การส่งมอบสินค้ารวดเร็วขึ้นก็จริง แต่ก็อาจมีปัญหาความผิดพลาดเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนข้อเสียอื่นๆของระบบนี้ ถ้าในของด้านค่าขนส่ง รูปแบบการกระจายสินค้าไปยังคลังย่อยจะเกิดค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าระหว่างคลังย่อยหลายๆจุด นอกจากนี้หากปริมาณสินค้าในแต่ละคลังย่อยมีจำนวนไม่มาก จะต้องขนส่งแบบไม่เต็มคันรถ (Less-than-truckload shipping) ซึ่งจะเกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ระบบรวมศูนย์สามารถสั่งสินค้าแบบเต็มคันรถ เพราะมีพื้นที่รองรับมากกว่าคลังย่อย ส่วนในเรื่องของค่าดำเนินงาน การมีคลังย่อยย่อมมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว ดังนั้นองค์กรต้องชั่งน้ำหนักดูว่าแนวทางไหนจะเหมาะสมกับองค์กรมากกว่า