EP.1 เพิ่มศักยภาพคลังสินค้าเเบบเดิม ให้รับมือธุรกิจยุค 4.0 ได้อยู่หมัด : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

 • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
 • info@jenbunjerd.com
 • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
<p>การเพิ่มประสิทธิภาพให้คลังสินค้าแบบดั้งเดิมทำได้อย่างไร มาดูกัน</p>

การเพิ่มประสิทธิภาพให้คลังสินค้าแบบดั้งเดิมทำได้อย่างไร มาดูกัน

เทคโนโลยีสำหรับคลังสินค้ามีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา หากคลังสินค้าต้องรองรับปริมาณและประเภทของสินค้าที่มากขึ้น จะต้องมีการบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน องค์กรควรจะต้องมีระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเข้ามาช่วย แต่บางองค์กรที่ไม่มีงบประมาณพอที่จะลงทุนในระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ คลังสินค้าแบบดั้งเดิม หากมีการปรับปรุงระบบการทำงาน ใช้ระบบอัตโนมัติเล็กน้อย สนับสนุนด้วยฐานข้อมูลที่มีความละเอียด จะสามารถรับมือกับธุรกิจยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และความแม่นยำ ลดความผิดพลาดของข้อมูล

การปฎิบัติงานในคลังสินค้าแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยกเพื่อขนย้ายแพลเลท การเบิกจ่ายด้วยคน การใช้ระบบชั้นวางแบบดั้งเดิม จะสามารถรับมือกับปริมาณงานที่สูงได้ ต้องอาศัยระบบอัตโนมัติ ตัวช่วยชั้นเยี่ยมที่จะช่วยปรับปรุงการทำงานในคลังสินค้า วันนี้เรามานำเสนอวิธีการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นให้กับคลังสินค้าแบบดั้งเดิม โดยไม่ต้องลงทุนมากๆในคราวเดียว

พิจารณาข้อมูลทุกมิติของสินค้าคงคลังและกระบวนการทำงาน

ก่อนจะพิจารณาเรื่องการไปสู่ระบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ต้องเริ่มจากการจัดการเรื่องพื้นฐานที่สุดก่อน เพื่อให้กระชับพื้นที่ให้ได้ และเกิดพื้นที่ว่างมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานหลักๆของคลังสินค้าเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การจัดเก็บ การเข้าออก การเบิกจ่ายของสินค้า การคืนสินค้า และกระบวนการอื่นๆเช่น การติดป้ายบ่งชี้ ฯลฯ

เรื่องพื้นฐานที่สุดที่ควรพิจารณาเป็นอันดับต้นๆมีดังนี้

 • ขนาดของสินค้าทั้งหมด: มีผลต่อการเลือกใช้ชั้นวางที่เหมาะสม คลังสินค้าหลายแห่งจัดความสูงของแต่ละชั้นให้แตกต่างกัน เพราะการใช้ชั้นวางที่ความสูงเดียวกันหมดอาจไม่สามารถรองรับสินค้าทุกรายการในคลังสินค้าได้
 • ปริมาณสินค้าต่อ SKU: สินค้าที่มีปริมาณมากกว่า 20 แพลเลทต่อ SKU ควรพิจารณาชั้นวางที่เก็บได้หนาแน่น เพื่อให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า เช่น ขั้นวางระบบกระสวย หรือ Shuttle Rack 
 • ลักษณะการเบิกจ่าย: หากต้องเบิกจ่ายสินค้าแบบไม่เต็มแพลเลท (Partial Picking) อยู่ตลอดเวลาควรเลือกใช้ชั้นวาง Selective Rack แบบความสูงแตกต่างกันจะดีกว่า โดยที่ชั้นล่างสุดใช้เป็นที่วางสินค้าที่จะถูกหยิบ (Pick Face)
 • Location การจัดวางสินค้าคงคลัง: คลังสินค้าหลายแห่งใช้วิธีเก็บสินค้าที่คล้ายคลึงกันไว้ใกล้กัน แต่วิธีที่จะเกิดประสิทธิภาพกว่าคือการจัดเก็บตามความถี่ จึงควรจัดเก็บสินค้าที่ fast-moving ไว้ใกล้กว่า และหาทางจัดการกับสินค้าที่ขายไม่ออก เพื่อนำพื้นที่มาจัดเก็บสินค้าที่สร้างรายได้แทน 
 • สินค้าซ้อนกันได้หรือไม่: กรณีที่สินค้าสามารถซ้อนได้ 3-5 ชั้นบนพื้นได้ ความหนาแน่นในการจัดเก็บจะได้เพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนติดตั้งชั้นวางใหม่ 


Tips การเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บในคลัง

 • สินค้าขนาดไม่มาตรฐาน ควรใช้ระบบการวางซ้อนกันบนพื้น
 • จัดสรรพื้นที่เฉพาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่ไม่มีข้อจำกัดด้านอายุหรือ Lot
 • ทำชั้นวางเหนือประตูทางเข้า-ออกสำหรับเก็บแพลเลทเปล่าหรือบรรจุภัณฑ์
 • ทำชั้นลอยเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ
 • จัดโซนจัดเก็บสินค้าให้ใช้พื้นที่ของจุด
 

 

Tips พัฒนากระบวนการต่างๆภายในคลัง

 • เก็บข้อมูลระยะเวลาการเดินไปหยิบสินค้า เพื่อปรับปรุง location การจัดเก็บ
 • ทิศทางการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบหรือสินค้า เส้นทางการเบิกจ่ายและจัดโซนสินค้า
 • วิธีการเบิกจ่าย – เบิกเป็นล็อตใหญ่ (Batch Picking)
 • พื้นที่เบิกจ่าย – เติมสินค้าให้เหมาะสมกับจำนวนที่จะเบิกในแต่ละวัน
 • อุปกรณ์ – เสริมคานและชั้นระดับต่ำเพื่อเพิ่มจุดเบิกจ่าย
 • การอบรมแรงงาน
 • สถานที่ – แสงสว่าง การปรับอากาศ
 • ป้ายบ่งชี้ต่างๆในคลัง – เป็นตัวช่วยแรงงาน ทำให้เพิ่มความรวดเร็วลื่นไหลให้กับงาน

กระชับพื้นที่การจัดเก็บด้วยการเขียน layout 

การเขียน layout ของคลังสินค้าออกมาจะแสดงให้เห็นว่าคลังยังมีพื้นที่ที่ยังไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อีกเท่าไหร่ เช่นตามทางเดิน หรือช่องว่างระหว่างชั้นวาง (Flue Space) อย่างไรก็ตาม การหาจุดสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานด้วยการเพิ่มทางลอด (Tunnels) หรือทางเดินขวาง (Cross Aisles) กับการออกแบบชั้นวางให้หนาแน่นยิ่งขึ้น ก็เป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญมากเช่นกัน

Flue Space

 

Tunnels

 

 

Cross Aisles

 

เมื่อคลังสินค้าได้ปรับปรุงระบบงานพื้นฐานและกระชับพื้นที่แล้ว จึงจะสามารถเริ่มก้าวไปสู่ระบบอัตโนมัติได้ โปรดติดตามตอนต่อไปของ “เพิ่มศักยภาพคลังสินค้าเเบบเดิม ให้รับมือธุรกิจยุค 4.0 ได้อยู่หมัด”