เตรียมการ…ก่อนฟันธงลงทุนในระบบอัตโนมัติ EP.4 : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
<p>พบกับตอนสุดท้ายของ “เตรียมการ...ก่อนฟันธงลงทุนในระบบอัตโนมัติ”</p>

พบกับตอนสุดท้ายของ “เตรียมการ...ก่อนฟันธงลงทุนในระบบอัตโนมัติ”

การยกระดับคลังสินค้าสู่ระบบอัตโนมัติเป็นการตัดสินครั้งใหญ่ของหลายองค์กร ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการของลงทุน จึงจะสามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นใจ พบกับตอนสุดท้ายของ “เตรียมการ...ก่อนฟันธงลงทุนในระบบอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนกับระบบอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติมีประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพ ผลิตภาพ ความแม่นยำ การเข้าถึงข้อมูลในทุกมิติของสินค้าคงคลัง การควบคุมดูแล และเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน ช่วยลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และระดับสต็อก และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า แต่การจะเริ่มลงทุนในระบบต้องตีประโยชน์ออกมาเป็นมูลค่าที่จับต้องได้ โดยหลักๆที่องค์กรจะประหยัดขึ้นมาได้คือ ค่าแรง พื้นที่ และอุปกรณ์ต่างๆ

 

  1. ค่าแรง ค่าแรงเป็นค่าใช้จ่ายอันดับหนึ่งของคลังสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3PL อาจสูงถึง 50% ของต้นทุนการบริหารคลังสินค้าทั้งหมด นอกจากนี้คลังสินค้าที่ใช้ระบบอัตโนมัติเป็นหลักจะมีผลิตภาพที่สูงกว่า ปลอดภัยกว่า และลดเวลาในการอบรมแรงงานได้มากกว่า ระบบอัตโนมัติช่วยให้จ่ายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ถูกต้อง ตรงเวลา ด้วยเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด ลดความผิดพลาดจากคนที่อาจทำให้เกิดการคอขวดขึ้นหรือทำให้สินค้าเสียหาย อย่าลืมว่าค่าแรงเป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่มีขึ้นลงตลอดเวลา ขณะที่ระบบอัตโนมัติเป็นการลงทุนครั้งเดียวและคืนทุนได้ในระยะเวลาไม่กี่ปี
  2. พื้นที่ แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce วิธีการสั่งซื้อสินค้า และความคาดหวังที่สูงขึ้นของลูกค้า ทำให้องค์กรต้องพิจารณาวิธีการบริหารจัดการคลังสินค้าให้รองรับกับธุรกิจที่ขยายตัว เมื่อมีปริมาณสินค้าคงคลังและออเดอร์ที่สูงขึ้น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องลงทุนเพิ่มพื้นที่คลังที่ด้วย คำถามสำคัญคือ จะขยาย ย้ายคลัง หรือรวมศูนย์ การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในพื้นที่ทำงานเดิมสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้มากขึ้นถึง 30-50% ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า 
  3. อุปกรณ์ การใช้รถ AGVs และระบบอัตโนมัติในงานที่ซ้ำซ้อนหรืองานประจำจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและไม่เกิดกระบวนการที่เยิ่นเย้อ รถขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ (AGVs) ยังสามารถทำงานได้ 2 กะ หรือสูงสุดถึง 24 ชม.ได้โดยไม่ต้องชาร์จ และด้วยระบบความปลอดภัย ยังสามารถช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ลดอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายในการดูแลพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน 

ลองคำนวณดู!
มีหลากหลายวิธีที่สามารถช่วยคิดคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR) ในการเปลี่ยนระบบการทำงานได้ คุณสามารถใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow หรือ DCF) แทนการคิดการคืนทุนภายในรวดเดียว (Straight Payback Method) วิธีคิดนี้จะช่วยให้คุณสามารถเห็นถึงความแตกต่างของค่าใช้จ่ายเบื้องต้นระหว่างการใช้ระบบอัตโนมัติกับระบบดั้งเดิม และนำส่วนต่างนั้นมาชดเชยเงินลงทุนเบื้องต้นได้

บทสรุป
ในคลังสินค้าเต็มไปด้วยโอกาสนับไม่ถ้วนที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดต้นทุนได้ แต่คุณควรทำอย่างมีกลยุทธ์ โดยต้องดูสถานะของคลังสินค้าก่อน หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณจะนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้งาน อาจจะเริ่มจากงานที่ไม่ได้ยากเกินไปเข้ามาปรับปรุงระบบงานก่อน เมื่อสำเร็จแล้ว จึงสามารถเดินหน้าไปสู่การใช้ระบบอัตโนมัติที่ใหญ่ขึ้น

เพราะไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวสำหรับแต่ละคลังสินค้า หากคุณต้องการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับคลังสินค้าสู่ระบบอัตโนมัติ ติดต่อได้ที่ฝ่ายขายระบบคลังสินค้าอัตโนมัติและชั้นวางสินค้า 02-096-9898 ต่อ 1303 & 1504  หรือ wa@jenbunjerd.com