เตรียมการ…ก่อนฟันธงลงทุนในระบบอัตโนมัติ EP.1 : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

 • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
 • info@jenbunjerd.com
 • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
<p>สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะลงทุนในระบบอัตโนมัติมีอะไรบ้าง มาดูกัน</p>

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะลงทุนในระบบอัตโนมัติมีอะไรบ้าง มาดูกัน

การเติบโตของธุรกิจ e-Commerce ความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น และความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของห่วงโซ่อุปทานทำให้งานบริหารคลังสินค้ามีความท้าทายมากขึ้น หากคุณตัดสินใจแล้วว่าต้องใช้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เรามีแนวทางมานำเสนอ  

หากคุณตัดสินใจแล้วว่าต้องใช้ระบบอัตโนมัติ สิ่งสำคัญคือการเตรียมการก่อนจะฟันธงเพื่อลงทุนในระบบอัตโนมัติ โดยเริ่มจาก 3 ขั้นตอนนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เช่น โครงสร้างเดิมของคลังสินค้า จำนวน SKU และปริมาณสินค้า อัตราความเร็วของสินค้าเข้า-ออก ข้อมูลพื้นฐานนี้เป็นสำคัญต่อการพิจารณาลำดับถัดไป
ขั้นตอนที่ 2 เรียงลำดับความสำคัญว่าจะเริ่มใช้ระบบอัตโนมัติในส่วนงานใดก่อน 
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนกับระบบอัตโนมัติ

 

 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์พื้นฐาน 

ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ระบบอัตโนมัติแบบใด ลองดูคำถาม 5 นี้ก่อน

 1. จำนวนสินค้าที่ต้องจัดเก็บต่อปีเป็นเท่าไหร่ โดยดูจำนวนแพลเลทที่จะจัดเก็บ ระบบอัตโนมัติจะคุ้มค่าเมื่อมีปริมาณการจัดเก็บตั้งแต่ 500 แพลเลทขึ้นไป 
 2. จำนวน SKU และปริมาณสินค้า ว่ามีจำนวนรุ่น ขนาด สี จำนวนบรรจุที่แตกต่างกันทั้งหมดเท่าไหร่ 
 3. จากจำนวน SKU ทั้งหมด มีกี่ SKU ที่ขายดี หรือ มีปริมาณการจัดเก็บมากกว่ารายการอื่นๆ? ในคลังสินค้าส่วนใหญ่ ปริมาณสินค้าที่จัดเก็บกว่า 80% มาจาก SKU เพียง 20% นั้น จึงควรพิจารณาจากปริมาณสินค้าที่ขายดีก่อน เพราะจะทำให้สามารถตัดสินใจเรื่องความลึกของพื้นที่จัดเก็บ และปรับปรุงการจัดการพื้นที่สำหรับสินค้าขายดีได้ดีขึ้น 
 4. จำนวนสินค้าที่เข้า-ออกจากคลังสินค้าต่อชั่วโมงมีปริมาณเท่าไหร่ จำนวนสินค้าเข้า-ออกจะมีผลต่อการเลือกใช้อุปกรณ์จัดเก็บและเบิกจ่าย Storage and Retrieval Machines (SRM หรือ Stacker Crane ที่ใช้งานร่วมกับ AS/RS) ที่เหมาะสม และหากสินค้าเข้า-ออกต่ำกว่า 20-30 แพลเลทต่อชั่วโมง ระบบอัตโนมัติอาจไม่ใช่คำตอบของคุณ


   
 5. ชั่วโมงการทำงาน หรือจำนวนกะมีปริมาณเท่าไหร่ ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานต่อเนื่องกันจะเป็นตัวบอกว่าจะคืนทุนจากระบบอัตโนมัติได้รวดเร็วแค่ไหน และหากจำนวนกะมากกว่า 2 กะขึ้นไป การใช้ระบบอัตโนมัติจึงถือว่าคุ้มค่า

ประเด็นอื่นๆที่ควรพิจารณา

 • ช่องทางวิ่ง ในคลังสินค้าทั่วไปจะเว้นช่องทางวิ่งสำหรับรถยกประมาณ 3.3 เมตร แต่ปัจจุบันรถที่ใช้ระบบ Rail Guide ช่วยลดการใช้พื้นที่ให้เหลือเพียงประมาณ 1.6 เมตร ทำให้เหลือพื้นที่ตั้งชั้นวางได้มากขึ้น
 • อัตราความเร็วของสินค้าเข้า-ออก แทนที่จะจัดกลุ่มสินค้าโดยแยกเป็นประเภทเดียวกัน ควรจัดกลุ่มโดยดูจากอัตราความเร็วของสินค้าเข้า-ออกแทน เพื่อการนำสินค้าขายดีเข้าออกจากคลังสินค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 • ระยะทางในการจัดเก็บและเบิกจ่าย การมีพื้นที่จัดเก็บมากไม่ได้แปลว่าจะสามารถจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางครั้งการขยายพื้นที่คลังสินค้ากลับทำให้เสียเวลาการเคลื่อนย้ายสินค้ามากขึ้นถึง 2-3 เท่า
 • พื้นที่ที่ยังไม่ถูกใช้งานอย่างคุ้มค่า ให้พิจารณาดูว่ามีการเก็บสินค้าเคลื่อนไหวช้าหรือไม่เคลื่อนไหวเป็นปริมาณเท่าไหร่ และพื้นที่จัดเก็บสินค้าค้าดังกล่าวรวมทั้งพื้นที่โดยรอบว่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร

หากคุณได้พิจารณาแง่มุมต่างๆข้างต้นแล้ว จึงไปสู่ขั้นตอนต่อๆไป โปรดติดตามตอนต่อไปในครั้งหน้า