ทำไมคลังสินค้าต้องปรับเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
<p>ทำไมต้องปรับเข้าสู่ระบบอัตโนมัติเมื่อมีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น?</p>

ทำไมต้องปรับเข้าสู่ระบบอัตโนมัติเมื่อมีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น?

       ทุกวันนี้องค์กรต้องเผชิญกับแรงกดดันรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจที่ดุเดือด แรงกระเพื่อมจากความเปลี่ยนแปลงเฉียบพลันของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์เพื่อให้อยู่ในแถวหน้าของธุรกิจ และคงความเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า หนึ่งในวิธีการที่จะช่วยเสริมศักยภาพให้กับองค์กรได้ก็คือการยกระดับคลังสินค้าสู่ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ มาดูกันว่าระบบคลังสินค้าอัตโนมัติจะช่วยคุณได้อย่างไร

ช่วยยกระดับการบริการลูกค้า

       จากการแข่งขันที่ดุเดือดในธุรกิจ e-commerce ที่ผู้เล่นแต่ละรายแข่งกันนำเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้น ทำให้ความคาดหวังของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Omni-Channel ที่ทุกช่องทางขององค์กรต้องสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เท่าเทียม การจัดส่งสินค้าภายในวันเดียว ฯลฯ ลูกค้าคาดหวังที่จะได้รับสินค้าเร็วขึ้น องค์กรจึงต้องจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ การใช้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่ง ช่วยให้ลูกค้าและคู่ค้ามีความมั่นใจในแบรนด์ขององค์กรมากยิ่งขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

       การปรับคลังสินค้าสู่ระบบอัตโนมัติช่วยให้องค์กรบริหารจัดการได้อย่างก้าวล้ำมากยิ่งขึ้น สามารถทำงานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับปฏิบัติงานอย่างมีกลยุทธ์ วางแผนงานได้ดียิ่งขึ้น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น จากการเก็บข้อมูลการเข้าออกของสินค้าคงคลังทำให้สามารถติดตามการไหลของสินค้าคงคลังได้ทันที ช่วยลดปัญหาสินค้าสูญหายจากการลักขโมยหรือการวางสินค้าผิดตำแหน่ง ทำให้ข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลังและข้อมูลการจัดส่งมีความแม่นยำถึง 99.999% ซึ่งจะส่งผลให้คลังสินค้าสามารถลดหรือเลิกการจัดหน้างานเพื่อรองรับการทำงานแบบ just-in-time (JIT)

ช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บภายในคลังสินค้า

       เทคโนโลยีของระบบอัตโนมัติช่วยจัดสรรพื้นที่ ทำให้การใช้พื้นที่ในโรงงานคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด จัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้การวางเส้นทางเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และลดขั้นตอนการลําเลียงสินค้าที่ไม่จำเป็น ทำให้ภาพรวมการปฏิบัติงานกระชับฉับไวยิ่งขึ้น

เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน

       การใช้ระบบอัตโนมัติสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบและสเกล สิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกชนิดของระบบและอุปกรณ์อัตโนมัติให้เหมาะสมกับความต้องการและขนาดขององค์กร การทำระบบอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อัตโนมัติเช่น robot หรืออุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายอัตโนมัติเช่น คอนเวย์เยอร์ carousel หรือ AS/RS เต็มรูปแบบ แต่องค์กรก็สามารถเพิ่มความคล่องตัว ยืดหยุ่น และยกระดับการทำงานได้จากการปรับกระบวนการทำงาน หรือนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นบางจุด เช่นบาร์โค้ด หรือคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ซึ่งสามารถช่วยให้บุคลากรสามารถใช้งานใช้อุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

ลดขั้นตอนที่ต้องใช้เเรงงานคน

       ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มผลิตผลของคนงานโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนแรงงาน แถมยังได้ปริมาณและความถูกต้องเเม่นยําของงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทั้งยังช่วยลดเวลาการทำงาน หรือลดงานที่ไม่จำเป็น เช่น การนับสต๊อก ทำให้สามารถโยกแรงงานไปทำงานที่มีความสําคัญยิ่งกว่า การทำให้งานในคลังสินค้ามีความท้าทายและปลอดภัยยิ่งขึ้นจะทำให้องค์กรเป็นที่ที่น่าทำงาน และลดการเข้าออกของแรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ายิ่งในภาวะที่ขาดแคลนแรงงานเช่นปัจจุบัน

ลดค่าใช้จ่ายการบริหารงาน

การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในคลังสินค้าจะช่วยลดความผิดพลาดและอุบัติเหตุที่เกิดจากคน และค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกมากมาย (ดูเพิ่มเติมได้จากบทความ “การใช้ Automated Guided Vehicles (AGVs) ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร”)