ปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ EP1 : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
<p>EP.1 ปัจจุบันวงการอุตสาหกกรมกำลังเผชิญกับความซับซ้อนทางธุรกิจอย่างไร.. </p>

EP.1 ปัจจุบันวงการอุตสาหกกรมกำลังเผชิญกับความซับซ้อนทางธุรกิจอย่างไร.. 

ปัจจุบันผู้ประกอบการในทุกวงการอุตสาหกกรมกำลังเผชิญกับความซับซ้อนทางธุรกิจที่ทวีคูณยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังจากลูกค้าที่สูงขึ้น ความท้าทายจากข้อจำกัดด้านแรงงาน และเวลาที่มีจํากัด การเข้ามาของผู้ค้าปลีกออนไลน์ยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon ที่มาพร้อมกับระบบคลังสินค้าอัตโนมัติและการขนส่งสินค้าที่รวดเร็ว ทำให้แนวคิดของคลังสินค้าอัตโนมัติแพร่หลายมากยิ่งขึ้น นอกจากเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้ว ยังเพื่อให้การเข้าออกของสินค้าเป็นไปด้วยความรวดเร็วตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่นับวันยิ่งสูงขึ้น และเพื่อให้องค์กรสามารถรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมของตัวเอง
 


ปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ
 
1. ผู้บริโภคคือผู้กำหนดทิศทาง
จากการซื้อขายออนไลน์และการสื่อสารบนโซเชียลมีเดีย ทำให้การส่งสินค้าในวันถัดไปหรือภายในวันเดียวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความท้าทายนี้ไม่ได้จำกัดตัวอยู่ในวงการค้าปลีกเท่านั้น แต่ได้ขยายตัวไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ องค์กรหลายแห่งต้องเร่งปรับตัว เปลี่ยนระบบคลังสินค้าให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลง ผู้บริโภควันนี้ต้องการเห็นผลลัพธ์ในทันที ศูนย์กระจายสินค้าต้องสามารถส่งสินค้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้


 

2. ศูนย์กระจายสินค้าลดความเป็นศูนย์กลางลง

ปัจจุบันการตั้งคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้ามีแนวโน้มที่จะมีความเป็นภูมิภาคมากกว่าแต่ก่อน และลดความเป็นศูนย์กลางลง เพื่อให้เติมเต็มคำสั่งซื้อต่างๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การเติมเต็มสินค้านับวันยิ่งทวีคูณความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีช่องทางการขายที่หลากหลายและผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคมีความต้องการที่แตกต่างกัน องค์กรจึงต้องมีความคล่องตัวสูง ปรับตัวได้รวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

      

<  ระบบคลังสินค้าแบบรวมศูนย์ vs ระบบคลังสินค้าแบบกระจายคลังย่อย  

ปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่ระบบ คลังสินค้าอัตโนมัติ EP2  >