เพิ่มมูลค่างานของพนักงานคลังสินค้าด้วยระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

 • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
 • info@jenbunjerd.com
 • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
<p>บทบาทของพนักงานคลังสินค้าจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อใช้ระบบอัตโนมัติ? </p>

บทบาทของพนักงานคลังสินค้าจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อใช้ระบบอัตโนมัติ? 

การนำระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเข้ามาใช้ ด้วยอุปกรณ์และ Solution ที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ใช้พื้นที่ที่มีอยู่เดิมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ลดโอกาสการเกิดการบาดเจ็บและลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลด้วย ถือว่า Win-win กับทั้งบริษัทและพนักงาน และที่สำคัญที่สุดคือช่วยพัฒนาคุณภาพของงาน

ทำงานดีกว่า เร็วกว่า และปลอดภัยกว่า ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเข้ามาทดแทนคนในได้ตรงไหนบ้าง

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติช่วยให้การทำงานต่างๆในคลังสินค้าลื่นไหล รวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการรับเข้า จัดเก็บ เบิกจ่าย บรรจุและเตรียมจัดส่งสินค้า โดยระบบนี้มีส่วนประกอบต่างๆได้แก่

 • รถขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicles หรือ AGVs)
 • ระบบสายพานลำเลียง (Conveyor Systems)
 • ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage and Retrieval Systems หรือ AS/RS)
 • ระบบเบิกจ่ายสินค้าขนาดเล็ก (Order Picking Solutions)

อย่างระบบอัตโนมัติที่ส่งของให้กับคน (Goods-to-person) เช่น ระบบ AS/RS แบบ Mini-Load ที่มีกระสวยส่ง ช่วยส่งสินค้ามาเป็นลัง กล่อง หรือถาดมาให้กับพนักงานที่จุดเบิกจ่ายสินค้าที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เมื่อเบิกจ่ายเสร็จ ระบบก็สามารถนำกลับไปยัง AS/RS ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้งานเบิกจ่ายสินค้ารวดเร็ว ปลอดภัย และแม่นยำกว่าระบบเบิกจ่ายดั้งเดิมมากถึง 6 เท่า

 

เปลี่ยนบทบาทของพนักงานคลังสินค้า 

ในคลังสินค้าอัตโนมัติ พนักงานคลังสินค้าจะมีหน้าที่ทำงานที่มีมูลค่ามากกว่าเดิม จากเดิมที่เดินไปมา เพื่อรับเข้า จัดเก็บหรือเบิกจ่ายสินค้า ยกของหนักไปยังพื้นที่ต่างๆ จะเปลี่ยนมาเป็นหน้าที่เหล่านี้แทน

 • ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องทุนแรง
 • ดูแลการทำงานของระบบอัตโนมัติ
 • วัดผลประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ
 • รับและจ่ายงานสั่งซื้อต่างๆ
 • จัดสรรและเลือกพื้นที่ในการเบิกจ่าย
 • วางแผนเส้นทางเดินทางของสินค้าต่างๆ
 • ดูแลสินค้าพิเศษที่ไม่สามารถนำเข้าระบบอัตโนมัติได้

งานที่มีความซับซ้อนด้านเทคนิคเหล่านี้จะช่วยดึงดูดคนทำงานหน้าใหม่เข้าสู่วงการจัดเก็บยกย้ายอีกด้วย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความชื่นชอบและเชี่ยวชาญในระบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ

ระบบอัตโนมัติในปัจจุบันมีหลากหลาย การลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจให้กับคุณ สิ่งสำคัญคือการเลือกคู่ค้าหรือบริษัทที่เข้าใจในการทำงานและสามารถส่งมอบเทคโนโลยีนั้นมาสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทของคุณ

 

 

*สื่อโฆษณา/ชิ้นงาน ข้อความในบทความนี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

The commercial, including articles and artworks shown is an intellectual property of Jenbunjerd Co.,Ltd.
Unauthorized reproduction is prohibited and may subject to criminal prosecution.