เพิ่มมูลค่างานของพนักงานคลังสินค้าด้วยระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

 • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
 • info@jenbunjerd.com
 • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
<p>บทบาทของพนักงานคลังสินค้าจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อใช้ระบบอัตโนมัติ? </p>

บทบาทของพนักงานคลังสินค้าจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อใช้ระบบอัตโนมัติ? 

การนำระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเข้ามาใช้ ด้วยอุปกรณ์และ Solution ที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ใช้พื้นที่ที่มีอยู่เดิมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ลดโอกาสการเกิดการบาดเจ็บและลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลด้วย ถือว่า Win-win กับทั้งบริษัทและพนักงาน และที่สำคัญที่สุดคือช่วยพัฒนาคุณภาพของงาน

ทำงานดีกว่า เร็วกว่า และปลอดภัยกว่า ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเข้ามาทดแทนคนในได้ตรงไหนบ้าง

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติช่วยให้การทำงานต่างๆในคลังสินค้าลื่นไหล รวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการรับเข้า จัดเก็บ เบิกจ่าย บรรจุและเตรียมจัดส่งสินค้า โดยระบบนี้มีส่วนประกอบต่างๆได้แก่

 • รถขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicles หรือ AGVs)
 • ระบบสายพานลำเลียง (Conveyor Systems)
 • ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage and Retrieval Systems หรือ AS/RS)
 • ระบบเบิกจ่ายสินค้าขนาดเล็ก (Order Picking Solutions)

อย่างระบบอัตโนมัติที่ส่งของให้กับคน (Goods-to-person) เช่น ระบบ AS/RS แบบ Mini-Load ที่มีกระสวยส่ง ช่วยส่งสินค้ามาเป็นลัง กล่อง หรือถาดมาให้กับพนักงานที่จุดเบิกจ่ายสินค้าที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เมื่อเบิกจ่ายเสร็จ ระบบก็สามารถนำกลับไปยัง AS/RS ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้งานเบิกจ่ายสินค้ารวดเร็ว ปลอดภัย และแม่นยำกว่าระบบเบิกจ่ายดั้งเดิมมากถึง 6 เท่า

 

เปลี่ยนบทบาทของพนักงานคลังสินค้า 

ในคลังสินค้าอัตโนมัติ พนักงานคลังสินค้าจะมีหน้าที่ทำงานที่มีมูลค่ามากกว่าเดิม จากเดิมที่เดินไปมา เพื่อรับเข้า จัดเก็บหรือเบิกจ่ายสินค้า ยกของหนักไปยังพื้นที่ต่างๆ จะเปลี่ยนมาเป็นหน้าที่เหล่านี้แทน

 • ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องทุนแรง
 • ดูแลการทำงานของระบบอัตโนมัติ
 • วัดผลประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ
 • รับและจ่ายงานสั่งซื้อต่างๆ
 • จัดสรรและเลือกพื้นที่ในการเบิกจ่าย
 • วางแผนเส้นทางเดินทางของสินค้าต่างๆ
 • ดูแลสินค้าพิเศษที่ไม่สามารถนำเข้าระบบอัตโนมัติได้

งานที่มีความซับซ้อนด้านเทคนิคเหล่านี้จะช่วยดึงดูดคนทำงานหน้าใหม่เข้าสู่วงการจัดเก็บยกย้ายอีกด้วย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความชื่นชอบและเชี่ยวชาญในระบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ

ระบบอัตโนมัติในปัจจุบันมีหลากหลาย การลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจให้กับคุณ สิ่งสำคัญคือการเลือกคู่ค้าหรือบริษัทที่เข้าใจในการทำงานและสามารถส่งมอบเทคโนโลยีนั้นมาสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทของคุณ