ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ AS/RS ยืดหยุ่นกว่าที่คุณคิด : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเป็นนวัตกรรมที่มีความยืดหยุ่นอย่างไร มาดูกัน

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเป็นนวัตกรรมที่มีความยืดหยุ่นอย่างไร มาดูกัน

ปัจจุบันสภาพตลาดและพฤติกรรมลูกค้าคาดเดาได้ยาก ทำให้องค์กรต่างๆต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่าเดิม การลงทุนจึงมองหาทางเลือกที่มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ง่ายและเร็ว หลายๆคนอาจคิดว่าการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในคลังสินค้าทต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่มหาศาล ถือเป็นความเสี่ยง เพราะเป็นระบบที่ตายตัว เปลี่ยนแปลงได้ยาก ไม่มีความยืดหยุ่น และด้วยความที่มีมูลค่าสูง จึงน่าจะเหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ คลังต้องมีความสูงมากและมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ถึงจะคุ้มค่ากับการลงทุน แต่อันที่จริงแล้วระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage & Retrieval System หรือ AS/RS) เป็นนวัตกรรมที่มีความยืดหยุ่นกว่าที่คิด และสามารถใช้กับงานที่มีสเกลเล็กได้อย่างคล่องตัว

ในหลายปีที่ผ่านมา ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และแขนกลต่างๆมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและมีความคล่องตัวกว่าระบบเดิมมาก ยกตัวอย่างเช่น ชั้นวางระบบกระสวย (Shuttle Rack) ที่เดิมจะวิ่งได้ในช่องทางเดียว ปัจจุบันนี้สามารถวิ่งข้ามช่องทางได้  และยังสามารถเพิ่มกระสวยและลิฟท์เพื่อเพิ่ม throughput โดยไม่ต้องเพิ่มช่องทางด้วย 

ระบบ AS/RS ก็เช่นเดียวกัน ได้มีการพัฒนาให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม รองรับงานทุกสเกล สามารถทดแทนแรงงานดั้งเดิมและรับรองสินค้าหลาย SKU ได้ หรือหากต้องการที่จะย้ายระบบ AS/RS ทั้งระบบจากคลังสินค้าหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็สามารถทำได้เช่นกัน ระบบซอฟต์แวร์ก็สามารถแยกออกเป็น Service เล็กๆย่อยๆ ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้เฉพาะคุณสมบัติที่ต้องการได้โดยไม่ต้องซื้อแบบ Full Option

สถานีรับ-ส่งสินค้าของ AS/RS ก็มีการพัฒนาให้ยืดหยุ่นมากขึ้น จากแต่ก่อนที่แต่ละสถานีจะได้รับการออกแบบโดยเฉพาะให้ทำงานเฉพาะทางแตกต่างกัน แต่ปัจจุบันสามารถอัพเกรดช่องจ่ายสินค้าได้ โดยแต่ละสถานีสามารถรับมือกับหลายๆออเดอร์พร้อมกัน และใช้เวลาในการอัพเกรดระบบได้รวดเร็วเพียงไม่กี่วัน แทนที่จะต้องรื้อถอนสถานีเดิมทั้งหมดซึ่งอาจใช้เวลานานหลายสัปดาห์ 

ระบบ AS/RS ไม่เพียงแต่จะสามารถรองรับกับปริมาณงานจำนวนมากได้ แต่สามารถใช้กับงานระดับเล็กได้ด้วย บริษัทใหญ่ๆเริ่มเล็งเห็นความสำคัญของการทำคลังย่อย (Micro-Fulfillment Center) โดยการติดตั้งระบบอัตโนมัติไว้หลังร้านค้าปลีก ซึ่งพื้นที่มีราคาแพงและการจัดเก็บที่หนาแน่นเป็นเรื่องสำคัญมาก ทำให้ร้านค้าปลีกสามารถตอบโจทย์การซื้อออนไลน์และมารับสินค้าที่หน้าร้าน (BOPIS - Buy Online, Pick-up In Store) ช่วยลดการแย่งซื้อสินค้ากับลูกค้าที่ walk-in เข้าร้านค้า ลดภาระของศูนย์กระจายสินค้า และช่วยให้การตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

อีกรูปแบบของ Micro-Fulfillment Center คือ เป็นคลังสินค้าเดี่ยวๆที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ทำหน้าที่เป็นจุดให้ลูกค้ามารับสินค้าหรือสำหรับกระจายสินค้า ที่ผ่านมาไม่มีใครคิดที่จะทำคลังในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น แต่ระบบ AS/RS จะช่วยให้สามารถใช้พื้นที่ที่มีจำกัดได้อย่างประสิทธิภาพมากที่สุด   

นอกจากนี้การนำระบบจัดเก็บแบบ Shuttle และ Goods-to-person เข้ามาเสริมก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเบิกสินค้าด้วย ในอนาคตระบบ Goods-to-person จะค่อยๆถูกเปลี่ยนเป็นระบบ Goods-to-robot ซึ่งใช้แขนกลในการเบิกจ่ายสินค้าแทนคน ซึ่งจะเป็นตัวเร่งการใช้ระบบ AS/RS ไปด้วย