เตรียมการ…ก่อนฟันธงลงทุนในระบบอัตโนมัติ EP.3
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

เตรียมการ…ก่อนฟันธงลงทุนในระบบอัตโนมัติ EP.3

Date : 2020-06-23

เตรียมการ…ก่อนฟันธงลงทุนในระบบอัตโนมัติ EP.3

การปูทางไปสู่ระบบอัตโนมัติเป็นขั้นตอนที่องค์กรควรให้ความสนใจ การทำ workflow ให้เป็นระบบอัตโนมัติ คือก้าวแรกของการไปสู่คลังสินค้าอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ เป็นการปรับเปลี่ยนที่ลงทุนน้อย ง่าย และเร็วเพื่อลดขั้นตอนที่ไม่เกิดประสิทธิภาพ ทำให้กระบวนงานกระชับฉับไว ทุกความเคลื่อนไหวเกิดประโยชน์สูงสุด ตอนนี้เราจะมายกตัวอย่างของการ Optimize เส้นทางการเดินไปเบิกจ่าย 

สำหรับคลังสินค้าส่วนใหญ่ ค่าแรงคือค่าใช้จ่ายก้อนที่ใหญ่ที่สุด บางแห่งสูงถึง 70% โดยในจำนวนนั้นเป็นงานเบิกจ่ายและบรรจุหีบห่อถึง 50% ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว (Motion Waste) ก็เป็นต้นทุนแฝงที่ใหญ่มากเรื่องหนึ่ง เป็นการเคลื่อนที่ของแรงงานภายในคลังสินค้าที่ไม่เกิดประสิทธิภาพ เมื่อแรงงานเดิน 10 ก้าวเพื่อทำงานชิ้นหนึ่งทั้งที่จริงๆแล้วสามารถทำได้ใน 3 ก้าวเท่านั้น ถือเป็นความสูญเสีย ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้มาจากแรงงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ แต่มาจากกระบวนการที่ไม่ได้ประสิทธิภาพต่างหาก จึงเป็นหน้าที่ของผู้จัดการคลังสินค้าที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและออกแบบกระบวนการที่เอื้อให้แรงงานทำงานได้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

การ Optimize เส้นทางการเดินไปเบิกจ่ายก็เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ โดยต้องเริ่มจากการศึกษา layout คลังสินค้าและเส้นทางการเบิกจ่ายปกติ จากนั้นจึงค่อยออกแบบเส้นทางใหม่ที่กระชับรวดเร็วขึ้น และคลังสินค้าหลายแห่งได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในเส้นทางการเบิกจ่าย เช่น smartphone ที่นอกจากจะมีรายการสินค้าที่ต้องเบิกจ่ายแล้ว ยังช่วยกำหนดเส้นทางที่จะเดินไปหยิบของชิ้นถัดไป โดยอิงจากตำแหน่งที่คนงานกำลังยืนอยู่ 

คลังสินค้าบางแห่งใช้วิธีที่ทรงพลังและเป็นที่นิยมอันหนึ่งมาใช้ในการหาเส้นทางที่ดีที่สุด ด้วยขั้นตอนวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดด้วยระบบอาณาจักรมด (Ant Colony Optimization) วิธีการนี้ได้ชื่อมาจากพฤติกรรมของมด โดยในตอนแรกจะมีมดเพียงไม่กี่ตัวออกจากรังเพื่อหาอาหาร และกระจายตัวออกไปในทิศทางต่างๆอย่างไม่มีแบบแผน แต่จะหลั่งสารฟีโรโมนไว้ตามเส้นทางที่เดินเพื่อให้มดตัวอื่นเดินตามได้ หากค้นพบแหล่งอาหารซึ่งจริงๆอาจจะเป็นจุดเดียวกัน จะมีปริมาณฟีโรโมนอยู่บนเส้นทางที่เร็วที่สุดมากกว่าเส้นทางอื่น เมื่อมดออกจากรังมากขึ้นๆผ่านเส้นทางที่เร็วที่สุดเพื่อไปยังแหล่งอาหาร ทำให้กระบวนการขนอาหารกลับรังทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

 

ผู้จัการคลังสินค้าก็สามารถใช้หลักการเดียวกันนี้กับการวางเส้นทางเบิกจ่ายได้ โดยในตอนแรกให้คนงานออกเดินไปยังเป้าหมายในทิศทางต่างๆและจับเวลาการเดิน คนที่เดินในเส้นทางที่ดีที่สุดจะทำงานได้จบก่อน ในทางกลับกัน การ Optimize เส้นทางก็ใช้ได้กับกระบวนการรับของเข้าด้วย โดยการ Optimize เส้นทางรับของเข้าคลังก็จะส่งผลดีต่อภาพรวมของงานบริหารคลังสินค้าด้วย เช่นสินค้าได้รับการจัดเข้าที่เร็วขึ้น ลดโอกาสการโจรกรรม เสียหาย หรือสูญหายจากการถูกทิ้งไว้ที่พื้นที่รับของนานเกินไป และเส้นทางการรับเข้าที่รวดเร็ว ตอนเบิกจ่ายก็จะเร็วตามไปด้วยเช่นกัน 

พบกับตอนสุดท้ายของ”เตรียมการ…ก่อนฟันธงลงทุนในระบบอัตโนมัติ EP.4” ในขั้นตอนที่ 3 พิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนกับระบบอัตโนมัติ ตอนต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel: 02-096-9898 E-mail: mkt@jenbunjerd.com

ลดต้นทุนการบริหารฟลีทรถยกด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม

ความคุ้มค่าต้องวัดออกมาเป็นตัวเลขที่จับต้องได้ แบตเตอรี่ลิเธียมช่วยลดค่าใช้จ่ายอย่างไร?

read more

Shuttle Rack System ช่วยยกระดับศักยภาพให้คลังสินค้าอย่างไร

Shuttle Rack System จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้าได้อย่างไร?

read more

5 เหตุผลที่ธุรกิจต้องเปลี่ยน

5 เหตุผลว่าทำไมระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ หรือ AS/RS คุ้มค่าที่จะลงทุน 

read more