Blog


Shuttle Rack ช่วยให้การจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้ารวดเร็ว และปลอดภัย


Date : 2018-03-15

 

          ชั้นวางระบบกระสวย หรือ Shuttle Rack เป็นชั้นวางจัดเก็บสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated) ที่ใช้หลักการวางสินค้าตามแนวลึกคล้ายกับชั้นวางแบบ Drive-In สามารถวางสินค้าตามแนวลึกได้เต็มพื้นที่ แต่รถยกไม่ต้องเข้าไปภายในชั้นวาง แต่จะมี Shuttle Car คอยทำหน้าที่เป็นตัวรับส่งสินค้าภายในชั้นวาง โดยเคลื่อนจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของชั้นวางหรือเคลื่อนสินค้าเข้าด้านในหลังจากรถยกวางสินค้าใหม่ทางด้านหน้าของชั้นวาง ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยในการทำงานสูง ลดอุบัติเหตุในการทำงาน

          Shuttle Rack เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีชนิดของสินค้าน้อย (SKUs) แต่มีปริมาณการจัดเก็บและปริมาณเข้า – ออกมาก โดย Shuttle Car สามารถถูกย้ายไปทำงานที่ช่องเก็บสินค้าอื่นๆได้ โดยใช้รถยกตักไปวางในช่องนั้นๆ ดังนั้น Shuttle Rack จึงสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและคุ้มค่า นอกจากนี้ Shuttle Rack ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบ AS/RS เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดเก็บและเบิกจ่าย

          อุตสาหกรรมที่เหมาะสำหรับใช้งาน Shuttle Rack อาทิเช่น
          - อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
          - อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
          - อุตสาหกรรมห้องเย็น
          - อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์
          - อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
          - อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
          - อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

          Shuttle Rack เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง จุดเด่นคือช่วยเพิ่มปริมาณจัดเก็บภายในคลังสินค้าให้ได้มากขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งลดความเสียหายของสินค้าและชั้นวางที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการทำงาน โดยผสมผสานคุณสมบัติระหว่างชั้นวางสินค้า Shuttle Car และการควบคุมระยะไกล การจัดเก็บสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัตินี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทั้งคลังสินค้าขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาคลังสินค้าในยุคอุตสาหกรรม 4.0
 

ทำไมต้องใช้ Shuttle Rack
          1. ลักษณะการทำงานที่เข้าใจง่ายและใช้งานง่าย รวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถใช้ได้กับการจัดเก็บทั้งแบบ FIFO และ LIFO
          2. ประสิทธิภาพในการจัดเก็บสูง
              - เพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่ในแนวดิ่งได้เต็มพื้นที่ (คิดสัดส่วนค่าคุ้มค่าในการใช้พื้นที่เป็น 80% จาก 40% สำหรับชั้นวางสินค้าแบบ conventional)
              - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (จัดเก็บ-เบิกจ่าย) กว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับชั้นวางแบบ Drive In
          3. ความปลอดภัยในการทำงานสูง
              - ลดอุบัติเหตุในการทำงานและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าและชั้นวาง จากการทำงานของรถยกภายในชั้นวาง
          4. ลดการใช้พลังงานภายในคลังสินค้า
              - เนื่องจากรถยกทำงานอยู่บริเวณด้านหน้าหรือด้านท้ายของชั้นวางเท่านั้น จึงช่วยลดระยะทางและความถี่ของการขนถ่ายด้วยรถยกลง 30 – 70% จากเดิม
              - ขณะทำงาน สามารถเปิดไฟที่บริเวณด้านหน้าและด้านท้ายของชั้นวางก็เพียงพอต่อการทำงานแล้ว ทำให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในคลังสินค้าลดลง
 

องค์ประกอบของ Shuttle Rack (สำหรับคลังสินค้าที่มีการทำงานไม่ซับซ้อน)

 

องค์ประกอบของ Shuttle Rack (สำหรับคลังสินค้าที่มีการทำงานซับซ้อน)

 

          หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อฝ่ายขายระบบคลังสินค้าอัตโนมัติและชั้นวาง (Warehouse Automation & Rack) โทร 02-096-9898 ต่อ 1303, 1503 อีเมล wa@jenbunjerd.com หรือ www.jenbunjerd.com (ทีมงานจะเข้าไปเก็บข้อมูลความต้องการ เพื่อให้คำแนะนำและออกแบบให้ท่านฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

 

 

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.