Blog


Multi-User Warehouse ทางเลือกใหม่ของการบริหารคลังสินค้า


Date : 2019-07-26

ปัจจุบัน รูปแบบการบริหารจัดการคลังสินค้ามีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ ลักษณะของงานและความจำเป็นของผู้ใช้บริการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดผลประโยชน์สูงสุด หนึ่งในรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ คงหนีไม่พ้นการบริหารคลังสินค้าแบบ Multi-User Warehouse

Multi-User Warehouse คือ การบริหารคลังสินค้าที่จัดเก็บสินค้าของผู้ใช้บริการหลายราย โดยนำความต้องการของผู้ใช้บริการมารวมกัน และจัดสรรพื้นที่ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถให้บริการได้กับทั้งบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม และยังให้บริการแก่สินค้าได้หลากหลายประเภท มีจุดเด่นอยู่ที่การประหยัดค่าใช้จ่าย และทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกพื้นที่ได้ทั้งแบบจำกัดพื้นที่ หรือตามความเหมาะสมของการใช้งาน ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะนำผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสินค้าหลายรายมาจัดสรรให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งหมดมาวิเคราะห์ ก่อนนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า ทั้งรูปแบบบริการและการปฏิบัติการภายในคลังสินค้า

สำหรับผู้ผลิตสินค้าที่ต้องการพื้นที่จำกัด ประหยัดต้นทุน และต้องการความยืดหยุ่นในการจัดเก็บสินค้า Multi-User Warehouse ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ด้วยการบริการที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่บริการจัดเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการตามความต้องการของลูกค้า ความยืดหยุ่นในการจัดการสินค้าเข้า-ออกได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการ

ในโลกธุรกิจภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์นั้น การแข่งขันมีความเข้มข้นมากขึ้น จะเห็นได้จากการพัฒนาและสรรหากลยุทธ์ใหม่ๆ มานำเสนอแก่ลูกค้า การบริการคลังสินค้าแบบ Multi-User Warehouse จึงถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยม ด้วยรูปแบบบริการที่ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ มีความยืดหยุ่นและประหยัดต้นทุน ทำให้บริการคลังสินค้าแบบ Multi-User Warehouse นั้น น่าจับตามองอยู่ไม่น้อยในขณะนี้

หากลูกค้าท่านใดสนใจระบบคลังสินค้าอัติโนมัติและชั้นวาง ติดต่อได้ที่ ฝ่ายขายระบบคลังสินค้าอัติโนมัติและชั้นวาง โทรศัพท์ 02-096-9898 ต่อ 1303, 1503 หรือ Email wa@jenbunjerd.com

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.