Blog


5 ปัจจัยสำคัญที่มักถูกมองข้ามในการ


Date : 2018-12-09

           การสร้างคลังสินค้าขึ้นมาหนึ่งหลัง ปัจจัยที่เรานำมาพิจารณามีอะไรบ้าง การใช้พื้นที่ในคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือการลดค่าใช้จ่ายในการสร้างต่ำที่สุด ปัจจัยเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการพิจารณา แต่หลักการ ออกแบบคลังสินค้า ให้เหมาะสมกับงาน ไม่เพียงช่วยให้การทำงานภายในคลังสินค้าราบรื่น แต่ยังช่วยให้คลังสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด

           การออกแบบคลังสินค้าบางครั้งเรามองข้ามจุดสำคัญบางจุดไป ทำให้ขั้นตอนการทำงานต่างๆ ในคลังสินค้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งหากเราปรับกระบวนคิดใหม่และมีการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ดี วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานโดยละเอียดทั้งกระบวนงาน จะสามารถทำให้การทำงานภายในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรภายในคลังสินค้าได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเรามาดูกันเลยว่าการออกแบบคลังสินค้าเราควรวิเคราะห์อะไรกันบ้าง

               1.การเลือกทำเลที่เหมาะสม ควรเลือกที่ตั้งที่สามารถรับสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และกระจายสินค้าไปยังลูกค้าได้สะดวกที่สุด เพื่อช่วยลดต้นทุนในการขนส่งและจำนวนสินค้าคงคลังลงได้

               2.การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำหรือจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ภายในคลังสินค้า หากสามารถว่าจ้างได้ในรายเดียว ทำให้ลดความซ้ำซ้อนของงานและสามารถดำเนินการงานทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

               3.การเลือกใช้และการจัดวางอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ โดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นในการทำงาน โดยการจัดหาอุปกรณ์หรือ ชั้นวางภายในคลังสินค้า ควรคำนึงถึงอนาคต หากมีการเปลี่ยนแปลงและขยับขยายธุรกิจ

               4.การบริหารจัดการคลังสินค้าที่เหมาะสม ควรมีการวางแผนในทุกรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่รับสินค้าเข้าจนส่งสินค้าออกจากคลังสินค้า ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

               5.นำแนวคิดโลจิสติกส์แบบลีน (Lean logistics) มาใช้ โดยการบริหารทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ ตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ลดเวลาในแต่ละกระบวนการ และจัดสรรพื้นที่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด เพื่อกำจัดความสูญเสียในทุกๆ ด้าน

            การสร้างคลังสินค้าที่ดีต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนวิเคราะห์ ประเมินผล พัฒนาและปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอ รวมทั้งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสินค้า เป็นต้น

            หากท่านใดกำลังที่จะออกแบบคลังสินค้า หรือกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านชั้นวางสำหรับคลังสินค้า บริษัทเจนบรรเจิด ช่วยจัดการให้คุณได้ค่ะ เพราะเรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษา สามารถติดต่อฝ่ายขายชั้นวางสินค้า (Racking) โทร 02-096-9898 ต่อ 1302-1305 อีเมล tk@jenbunjerd.com  (ทีมงานจะเข้าไปเก็บข้อมูลความต้องการ เพื่อให้คำแนะนำและออกแบบให้ท่านฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.