Blog


บริหารจัดการคลังสินค้า ทำได้ ง่ายนิดเดียว!


Date : 2019-07-26

         ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง การบริหารจัดการคลังสินค้า หรือ warehouse management ถือเป็นส่วนงานที่ส่งผลเป็นอย่างมากถึงผลกำไรของบริษัท ไม่เพียงเท่านั้นยังส่งผลถึงภาพลักษณ์ของบริษัทด้วยเช่นกัน เนื่องด้วยต้องคำนึงถึงการควบคุมคุณภาพของการจัดเก็บ การหยิบสินค้า รวมทั้งการป้องกันการสูญเสียจากการทำงาน เพื่อให้ต้นทุนของการบริหารจัดการคลังสินค้าต่ำที่สุด และมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสูงสุด

         โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมต้องมีการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ถูกเตรียมไว้ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสร้างความความพึงพอใจและความคุ้มค่าในการทำงานให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

         ในการเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก ถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการคลังสินค้า คือต้องสามารถลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายให้ได้มากที่สุด และสามารถใช้พื้นที่ภายในคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการคลังสินค้าของแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกัน เนื่องจากความหลากหลายของปัจจัยในการดำเนินงาน เช่น ขนาดของพื้นที่ ระยะเวลา ต้นทุนการดำเนินงาน การสต็อกสินค้า เป็นต้น

         ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ (AS/RS) เป็นระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  มีโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System) ที่มีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่ต้องการเพิ่มปริมาณในการจัดเก็บมากขึ้น และมีปริมาณสินค้าเข้า – ออกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายในคลังสินค้า ค่าความเสียหายที่เกิดจากการทำงานผิดพลาด รวมทั้งจำนวนพนักงานภายในคลังสินค้า

         หากท่านใดกำลังมองหาระบบที่บริหารจัดการคลังสินค้า บริษัทเจนบรรเจิด ช่วยจัดการให้คุณได้ค่ะ เพราะ เรามีทีมงานมืออาชีพทีพร้อมให้คำปรึกษา สามารถติดต่อฝ่ายขายระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ และชั้นวาง  โทร. 02-096-9898 ต่อ 1303-1503 อีเมล wa@jenbunjerd.com หรือ www.jenbunjerd.com

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.