Blog


Shuttle Rack ช่วยให้การจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้ารวดเร็ว และปลอดภัย


Date : 2018-08-16

          ชั้นวางระบบกระสวย หรือ Shuttle Rack ทางเลือกสำหรับการพัฒนาคลังสินค้าในยุคอุตสาหกรรม 4.0 จุดเด่นคือการเพิ่มปริมาณจัดเก็บภายในคลังสินค้าได้มากขึ้นและมีความปลอดภัยในการทำงานสูง เป็นระบบจัดเก็บสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated) ที่ใช้หลักการวางสินค้าตามแนวลึกคล้ายกับชั้นวางแบบ Drive-In แต่ไม่ต้องใช้รถยกภายในชั้นวาง เนื่องจากมี Shuttle Car ทำหน้าที่เป็นตัวรับ-ส่งสินค้าภายในชั้นวาง จึงสามารถจัดเก็บหรือเบิกจ่ายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว โดย Shuttle Car สามารถย้ายไปทำงานที่ช่องเก็บสินค้าอื่นๆได้อย่างสะดวก โดยใช้รถยกตักไปวางด้านหน้าของช่องนั้นๆ ช่วยลดอุบัติเหตุจากการใช้รถยกในการทำงาน

          Shuttle Rack เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีชนิดของสินค้า (SKU) น้อย แต่มีปริมาณการจัดเก็บและปริมาณเข้า - ออกมาก การจัดเก็บสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัตินี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทั้งคลังสินค้าขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ที่มีอยู่เดิมหรือสร้างใหม่ ดังนั้น Shuttle Rack จึงสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและคุ้มค่า นอกจากนี้ Shuttle Rack ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบ AS/RS เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดเก็บและเบิกจ่าย อุตสาหกรรมที่เหมาะสำหรับใช้งาน Shuttle Rack อาทิเช่น

          - อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

          - อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

          - อุตสาหกรรมห้องเย็น

          - อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์

          - อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

          - อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

          - อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

          Shuttle Rack เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดความเสียหายของสินค้าและชั้นวางที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการทำงาน โดยผสมผสานคุณสมบัติระหว่างชั้นวางสินค้า Shuttle Car และการควบคุมระยะไกล

          หากท่านสนใจ ชั้นวางสินค้า ระบบจัดเก็บสินค้า ไปจนถึงขอคำปรึกษาการติดตั้งระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ (AS/RS) ทั้งระบบ สามารถติดต่อฝ่ายขายระบบคลังสินค้าอัตโนมัติและชั้นวาง (Warehouse Automation & Rack) โทร 02-096-9898 ต่อ 1303, 1503 อีเมล wa@jenbunjerd.com หรือ www.jenbunjerd.com (ทีมงานจะเข้าไปเก็บข้อมูลความต้องการ เพื่อให้คำแนะนำและออกแบบให้ท่านฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

 

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.