Blog


7 ส่วนประกอบที่ทำให้รถฟอร์คลิฟท์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Date : 2018-10-02

          รถฟอร์คลิฟท์ เป็นรถสำหรับยกหรือเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดเวลาในการทำงาน ทุ่นแรงยกและการเคลื่อนย้าย ลดการบาดเจ็บจากการยกของหนัก และลดการจ้างแรงงานคน สามารถยกได้สูง และยกได้ในจำนวนมากๆ ที่รถฟอร์คลิฟท์สามารถยกของหนักๆ ชิ้นใหญ่ๆ ได้ และสามารถยกของไปในที่สูงได้ เนื่องจากมีส่วนประกอบหลักที่เป็นส่วนสำคัญในการทำหน้าที่ หากเราไม่ทำความรู้จัก ส่วนประกอบเหล่านั้นให้ดีเสียก่อน การใช้งาน และบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์จะไม่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย และอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ระหว่างใช้งาน วันนี้เรามาทำความรู้จักส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้รถฟอร์คลิฟท์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกันเถอะ

1. เสารถยก (Mast)

          เสารถยก เป็นส่วนประกอบหลักของการใช้งาน ใช้สำหรับยืดหดเพื่อยกหรือวางชิ้นงานบนที่ต่างๆ โดยจะมีความสูงแตกต่างกันไปตามขนาดหรือประเภทของรถ รถยกส่วนใหญ่ในท้องตลาดจะยกได้สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ก็จะมีรถยกบางประเภทที่มีเสารถยืดได้ถึง 5-6 เมตร เสารถยกมักประกอบไปด้วยชุดเสา 2-3 ท่อน สไลด์ขึ้นลงและขับเคลื่อนด้วยชุดโซ่และกระบอกไฮดรอลิก เสารถยกมักจะแยกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

          - เสา 2 ท่อนธรรมดา (2-stage Limited Free Lift Mast)

          - เสา 2 ท่อนแบบมี Free Lift (2-stage Full Free Lift Mast) ซึ่งมีระยะยกโดยที่หัวเสาไม่ยกตาม เหมาะสำหรับใช้งานภายในตู้คอนเทนเนอร์

          - เสา 3 ท่อนแบบมี Free Lift (3-stage Full Free Lift Mast) ซึ่งมีหัวเสาต่ำกว่า และความสามารถในการยกสูงกว่าเสา 2 ท่อน

2. ชุดโครงเหล็กหลังคาป้องกันภัยเหนือที่นั่งคนขับ (Overhead Guard)

          อุปกรณ์ในส่วนนี้มีไว้เพื่อป้องกันสิ่งของหล่นใส่พนักงานขับรถ หรือกรณีขับไปชนสิ่งของที่วางไว้บนที่สูงจะได้ไม่หล่นทับคนขับรถฟอร์คลิพท์ ซึ่งเป็นส่วนที่จะต้องมีความแข็งแรงมาก

3. คันบังคับต่างๆ (Control Valve / Spool Valve)

          คันบังคับต่างๆ เช่น คันบังคับยก, เอียง, กระดก, และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้บังคับการยก การจัดวางงาให้ไปตำแหน่งที่ต้องใช้งานได้อย่างแม่นยำ สำหรับรถที่มีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ เช่น ตัวหนีบหรืองาหมุน จะมีคันบังคับเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถควบคุมอุปกรณ์พิเศษได้อย่างอิสระ

4. ล้อหลัง

          ล้อหลังของรถฟอร์คลิฟท์มีหน้าที่สำคัญในการบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ ทั้งการบังคับเลี้ยว เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายของไปยังบริเวณที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ

5. ล้อหน้า

          ล้อหน้าของรถฟอร์คลิฟท์ มีหน้าที่อยู่ 3 อย่าง คือ

         - ใช้รับน้ำหนักบรรทุก ดังนั้น จึงต้องมีความแข็งแรงทนทานและอยู่ในสภาพดี

         - ใช้ในการขับเคลื่อนไปยังที่ต่างๆ

         - ใช้ในการเบรกล้อของรถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ

6. กระบอกไฮดรอลิก

          กระบอกไฮดรอลิกของรถฟอร์คลิฟท์ส่วนใหญ่มีอยู่จำนวน 3 ชุด คือ

          - กระบอกยก คือ กระบอกไฮดรอลิกที่ทำหน้าที่ยกงาขึ้นลง

          - กระบอกคว่ำ-หงาย คือ กระบอกไฮดรอลิกที่ทำหน้าที่เอียงเสาไปหน้าและหลัง

          - กระบอก Reach คือ กระบอกไฮดรอลิกที่ทำหน้าที่เคลื่อนเสาหรือชุดงาเข้าหรือออกห่างจากตัวรถ เพื่อเข้าถึงสินค้าที่อยู่บนชั้นวาง (สำหรับรถ Reach Truck เท่านั้น)

7. งารถยก

          ใช้สำหรับยกสินค้าต่างๆ ซึ่งมีความอันตราย จึงต้องระมัดระวังในการใช้งานเป็นอย่างมาก ผู้ขับและผู้ร่วมงาน จึงต้องมีความชำนาญ ควรเลือกขนาดงาให้เหมาะสมกับน้ำหนักและขนาดของสินค้าที่จะยก หลีกเลี่ยงการใช้งาที่สั้นหรือยาวเกินกว่าตัวสินค้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือสินค้าเสียหาย

          อุปกรณ์สำคัญต่างๆ นี้ ทำให้รถฟอร์คลิฟท์ถูกขับเคลื่อนไปได้ และใช้งานในการยกของได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ควรใช้งานอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย

เมื่อคุณได้ทำความรู้จักส่วนประกอบสำคัญของรถฟอร์คลิฟท์แล้ว การใช้งาน และบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์ก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ นอกจากนี้รถฟอร์คลิฟท์ของคุณก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

          หากลูกค้าท่านใดสนใจรถฟอร์คลิฟท์ รถยกอุตสาหกรรม หรืออุปกรณ์ยกย้ายคุณภาพสูง เพื่อให้งานจัดเก็บในคลังสินค้าของคุณมีประสิทธิภาพ ติดต่อฝ่ายขายอุปกรณ์ยกย้ายและอะไหล่ โทร. 02-096-9898 ต่อ 1203-1209 อีเมล mhe@jenbunjerd.com หรือ www.jenbunjerd.com

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.