Blog


ชั้นวางสินค้าทั่วไป กับ Shuttle Rack แตกต่างกันอย่างไร?


Date : 2018-08-23

          หลายคนอาจจะสงสัยว่า ชั้นวางสินค้าทั่วไป กับ Shuttle Rack แตกต่างกันอย่างไร ชั้นวางแต่ละแบบมีข้อดีอะไรบ้าง และชั้นวางแต่ละชนิดเหมาะกับการจัดเก็บแบบไหน เรามาหาคำตอบกันเถอะ

ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม
          เป็นอุปกรณ์จัดเก็บในคลังสินค้าที่สำคัญ มีลักษณะเป็นชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ที่ไม่ปูพื้นชั้น แต่จะมีคานหน้าหลังไว้สำหรับรองรับแผ่นแพลเลท และเนื่องจากการจัดเก็บจะเน้นไปทางแนวสูง เพื่อประหยัดพื้นที่คลังสินค้า ดังนั้นชั้นวางโดยทั่วไปจึงมักจะสูงตั้งแต่ 3 เมตรไปจนถึง 10 เมตร ซึ่งจะต้องใช้รถฟอร์คลิฟท์ช่วยยกสินค้าบนแพลเลทขึ้นไปวางบนคานของชั้นวางในระดับต่างๆ

          ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมจะมีขนาดใหญ่ สามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่าชั้นวางสำนักงานทั่วไป เน้นที่ความแข็งแรงทนทานในการใช้งานมากกว่า ชั้นวางอุตสาหกรรม สามารถแบ่งประเภทย่อยๆ ได้ ดังนี้

          - Selective Rack เป็นชั้นวางที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด ประกอบง่าย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย สามารถปรับระยะห่างของชั้นวางแต่ละชั้นได้ตามความต้องการ

          - Mobile Rack เป็นชั้นวางคล้าย Selective Rack ที่ติดตั้งอยู่บน Cart สามารถเลื่อนชั้นวางให้เคลื่อนในแนวซ้ายและขวา เพื่อเปิดช่องทางให้รถยกเข้าไปตักสินค้าที่ต้องการ จึงเป็นชั้นวางที่ช่วยประหยัดพื้นที่ได้มากถึง 80%

          - Drive-In / Drive-Through Rack เป็นชั้นวางที่เก็บสินค้าได้มากกว่า Selective Rack ถึง 30-40% เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มี SKU น้อย

          - FlFO Rack หรือ Flow Rack เป็นชั้นวางที่มีระบบลูกกลิ้งอยู่ภายในแพลเลท สินค้าจะเคลื่อนไปในทางเดียว เก็บสินค้าได้มากเช่นเดียวกับ Drive-In Rack

          - Push Back Rack มีการใช้งานคล้ายกับ Flow Rack โดยสินค้าจะเข้า-ออกด้านเดียว สินค้าที่เก็บไว้ก่อนจะถอยร่นเข้าด้านใน เมื่อมีสินค้าใหม่วางเพิ่ม และจะเคลื่อนออกมาด้านหน้า เมื่อมีการนำแพลเลทด้านหน้าออกไป

          - Cantilever Rack เป็นชั้นวางที่ใช้เก็บสินค้าที่มีลักษณะเป็นแท่งยาว เช่น ท่อน้ำ แผ่นกระดาน เหล็กรูปพรรณ เป็นต้น

          - Long Span Rack Support Floor โครงสร้างเป็นชั้นวางแบบ Selective Rack รับน้ำหนักได้มาก มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง ใช้พื้นที่ในแนวดิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำสินค้าวางได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้แพลแลท

          - Mezzanine Floor เป็นชั้นวางแบบชั้นลอยซึ่งอาจมี 2-3 ชั้น ช่วยเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บสินค้า โดยไม่ต้องต่อเติมอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน โยกย้ายได้ง่าย และรับน้ำหนักได้มาก

Shuttle Rack
          เป็นระบบจัดเก็บสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated) ที่ใช้หลักการวางสินค้าตามแนวลึกคล้ายกับชั้นวางแบบ Drive-In แต่ไม่ต้องใช้รถยก เพราะมี Shuttle Car ทำหน้าที่เป็นตัวรับ-ส่งสินค้าภายในชั้นวาง จึงจัดเก็บหรือเบิกจ่ายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัยในการทำงานสูง ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถยกในการทำงาน เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีชนิดของสินค้า (SKU) น้อย แต่มีปริมาณการจัดเก็บและปริมาณเข้า - ออกมาก

          Shuttle Rack คือทางเลือกสำหรับการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง จุดเด่นคือการเพิ่มปริมาณจัดเก็บภายในคลังสินค้าได้มากขึ้นและมีความปลอดภัยในการทำงานสูง รวมทั้งลดความเสียหายของสินค้าและชั้นวางที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการทำงาน โดยผสมผสานคุณสมบัติระหว่างชั้นวางสินค้า Shuttle Car และการควบคุมระยะไกล การจัดเก็บสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัตินี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทั้งคลังสินค้าขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาคลังสินค้าในยุคอุตสาหกรรม 4.0

          หากท่านสนใจ ชั้นวางสินค้า ระบบจัดเก็บสินค้า ไปจนถึงขอคำปรึกษาการติดตั้งระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ (AS/RS) ทั้งระบบ สามารถติดต่อฝ่ายขายระบบคลังสินค้าอัตโนมัติและชั้นวาง (Warehouse Automation & Rack) โทร 02-096-9898 ต่อ 1303, 1503 อีเมล wa@jenbunjerd.com หรือ www.jenbunjerd.com (ทีมงานจะเข้าไปเก็บข้อมูลความต้องการ เพื่อให้คำแนะนำและออกแบบให้ท่านฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

 

Shuttle Rack นวัตกรรมการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องใช้ Shuttle Rack ชั้นวางระบบกระสวย?

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.