Blog


Shuttle Rack นวัตกรรมการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ


Date : 2018-08-23

          Shuttle Rack เป็นนวัตกรรมสำหรับการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้จัดเก็บสินค้าได้มาก เบิกจ่ายสินค้าได้รวดเร็ว และทำงานอย่างปลอดภัย จึงสามารถแก้ปัญหาภายในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถือเป็นทางเลือกใหม่ของรูปแบบการจัดเก็บที่ใช้พื้นที่ภายในคลังสินค้าได้คุ้มค่าShuttle Rack ประกอบด้วยชั้นวางและ Shuttle Car โดย Shuttle Car จะรับคำสั่งจากรีโมทจากระยะไกล และทำหน้าที่เป็นตัววิ่งรับส่งแพลเลทไปมาบนรางที่ติดตั้งอยู่ภายในชั้นวาง ซึ่งรถฟอร์คลิฟท์ไม่จำเป็นต้องขับเข้าไปภายในชั้นวาง จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการขับชนชั้นวางระหว่างจัดเก็บสินค้า รถยกจะนำ

          Shuttle Car ไปไว้ที่ด้านหน้าสุดของช่องชั้นวางที่ต้องการใช้งาน แล้วค่อยวางสินค้าที่ต้องการจัดเก็บบน Shuttle Car จากนั้นจึงใช้รีโมทในการเริ่มสั่งงาน โดยหลังจาก Shuttle Car ขนถ่ายสินค้าไปจัดเก็บยังตำแหน่งที่ว่างด้านในสุดแล้ว รถเปล่าจะวิ่งกลับมาที่ด้านหน้าของชั้นวางโดยอัตโนมัติ

          สำหรับการเบิกสินค้า  Shuttle Car จะเลือกแพลเลทสินค้าในช่องทางวิ่ง ที่อยู่ใกล้จุดเบิกจ่ายมากที่สุดโดยอัตโนมัติ และแพลเลทสินค้าจะได้รับการขนถ่ายออกมาตามจำนวนที่สั่งการผ่านรีโมทไว้ Shuttle Car สามารถเข้าไปตักแพลเลทได้หลายแผ่นในการสั่งงานเพียงครั้งเดียว และสามารถย้าย Shuttle Car ไปช่องเก็บสินค้าอื่นๆได้โดยใช้รถฟอร์คลิฟท์

          Shuttle Rack สามารถรองรับความลึกในการจัดเก็บได้ถึง 20 – 40 แพลเลท และจัดเก็บสินค้าได้ทั้งแบบ FIFO และ LIFO ขึ้นอยู่กับรูปแบบของคลังสินค้า ชนิดของสินค้า หรือลักษณะการทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มปริมาณการจัดเก็บได้มากกว่า Drive-in Rack ถึง 20% ในคลังสินค้าแบบเดียวกัน และเมื่อเทียบกับการจัดเก็บประเภทอื่นแล้ว Shuttle Rack ช่วยลดการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บได้ เช่น พื้นที่ที่ต้องเว้นไว้สำหรับช่องทางเดินรถ ช่วยลดจำนวนรถยกที่ต้องใช้งาน และประหยัดเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก

          Shuttle Rack จึงเหมาะอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมอาหารที่มีการเบิกจ่ายทุกวัน ห้องเย็น หรืออาหารแปรรูป ที่ต้องการระบบจัดเก็บที่มีความหนาแน่นสูง โดยทั่วไปสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 40 องศาเซลเซียส สำหรับรุ่นที่ออกแบบพิเศษสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิต่ำถึง -30 องศาเซลเซียส

          หากท่านสนใจ ชั้นวางสินค้า ระบบจัดเก็บสินค้า ไปจนถึงขอคำปรึกษาการติดตั้งระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ (AS/RS) ทั้งระบบ สามารถติดต่อฝ่ายขายระบบคลังสินค้าอัตโนมัติและชั้นวาง (Warehouse Automation & Rack) โทร 02-096-9898 ต่อ 1303, 1503 อีเมล wa@jenbunjerd.com หรือ www.jenbunjerd.com (ทีมงานจะเข้าไปเก็บข้อมูลความต้องการ เพื่อให้คำแนะนำและออกแบบให้ท่านฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

 

ชั้นวางสินค้าทั่วไป กับ Shuttle Rack แตกต่างกันอย่างไร?

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.