รางวัลและความสำเร็จ

รางวัลและความสำเร็จ

About Us

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2527 เพื่อผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์จัดเก็บยกย้าย

Awards & Accreditations

รางวัลและความสำเร็จ

Our Team

ลูกค้าสามารถเลือกสรรสินค้าและบริการของเรา ได้อย่าง ครบวงจรในหลากหลายช่องทาง และในแต่ละช่องทาง

Our Customers

วัฒนธรรมองค์กรข้อสำคัญที่ว่า “ลูกค้าต้องมาก่อน” และ แนวนโยบายในการเพิ่มประโยชน์และความสะดวกให้กับ ลูกค้า

Brand You Can Trust

สินค้าและแบรนด์ของเรา


Award

2555:
รถลากจูงระบบไฟฟ้า JUMBO รุ่น EV1200 ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2555 Design Excellence Award 2012 (DEmark) ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จากสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และรางวัล Good Design Award 2012 (G Mark) จาก Japan Institute of Design Promotion (JDP)

2557:

ได้รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ประจำปี 2557 (Prime Minister's Business Enterprise Award 2014) จากสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

แผงและอุปกรณ์แขวนเครื่องมือ Flexi ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 2557 Design Excellence Award 2014 (DEmark) ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จากสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

Accreditations

2544:
รถเข็นอเนกประสงค์ JUMBO ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ Thailand's Brand จากกรมส่งเสริมการส่งออกและสัญลักษณ์ Thailand Best จากโครงการ Thailand Best ของกลุ่มสหพัฒน์
2547:
รถยกสูงและรถลากจูง JUMBO ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย GS Mark นับเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลรายแรกของประเทศไทยและรายแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน (10 ประเทศ) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าจากสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือทั่วโลกในประเทศเยอรมนี
2553:
รถลากจูงระบบไฟฟ้า JUMBO รุ่น EV1200 และ 2500 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ CE จาก TUV NORD ประเทศเยอรมนี
2554:
รถลากจูงระบบไฟฟ้า JUMBO ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ Thailand's Brand จากกรมส่งเสริมการส่งออก
2555:
รถลากจูงระบบไฟฟ้า JUMBO ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark จากกลุ่มงานส่งเสริมการสร้างตราสินค้าไทย
2559:
ได้รับการรับรอง "มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับพื้นฐานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 (Green Industry) ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม