อุปกรณ์เสริมสำหรับรถยก เพื่อใช้งานกับสินค้าเฉพาะทาง เช่น Fork Positioner – ชุดงาสไลด์เลื่อนอิสระ สำหรับใช้ตักสินค้าที่มีขนาดความกว้างที่แตกต่างกัน โดยคนขับไม่จำเป็นต้องลงจากรถมาเลื่อนงาเอง

Attachment

อุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับงานเฉพาะทาง

อุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับงานเฉพาะทาง

Attachments – อุปกรณ์เสริมสำหรับรถยก เพื่อใช้งานกับสินค้าเฉพาะทาง เช่น

  • Fork Positioner – ชุดงาสไลด์เลื่อนอิสระ สำหรับใช้ตักสินค้าที่มีขนาดความกว้างที่แตกต่างกัน โดยคนขับไม่จำเป็นต้องลงจากรถมาเลื่อนงาเอง
  • Single-Double Pallet Handler – ชุดงาสำหรับตักสองแพลเลทพร้อมกัน
  • Paper Roll Clamp – ชุดหนีบโรลกระดาษ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ
  • Carton Clamp – ชุดหนีบกล่องสินค้า สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • Rotator – ชุดงาหมุน สำหรับใช้สำหรับกลับตัวหรือเทสินค้า
  • Push-Pull – ชุดหนีบดึง-ผลัก Slip Sheet

และอุปกรณ์เฉพาะทางอื่นๆอีกมากมายContact
Industrial Trucks & Parts
Tel 02-096-9898 Ext 1201-1205
Fax 02-015-2440
E-mail: mhe@jenbunjerd.com